Vitryska medier begränsas ytterligare


Vitrysslands representanthus har antagit en ny medielag som ytterligare kommer att inskränka friheten för de vitryska medierna. För att lagen ska träda i kraft behövs nu bara president Aleksander Lukasjenkas underskrift.

Den nya lagen kommer sannolikt att användas av myndigheterna för att stänga ner oberoende medier av administrativa skäl. Internet har hittills varit en av få platser där utbytet av information har varit någorlunda fritt men vi märker att kontrollen ökar inför parlamentsvalet den 28 september. Det säger Robert Hårdh, generalsekreterare för Svenska Helsingforskommittén i ett pressmeddelande.

När lagförslaget behandlades gick det på kort tid genom alla instanser, förmodligen för att förhindra protester. Den innebär nämligen att internetbaserade medier blir reglerade på samma sätt som press, radio och tv. De kontrolleras direkt av regeringen.

Alla internetbaserade medier måste registreras hos myndigheterna inom ett år. Staten kan utfärda varningar och har ett internetbaserat medieföretag eller organisation fått två stycket varningar så stängs de ner. Efter tre år kan verksamheten återupptas sägs det.

De som vill arbeta i landet måste söka ackreditering hos de vitryska myndigheterna, något annat tillåts inte. Vitryska journalister som arbetar i landet men där oberoende tv- och radiokanaler finns utanför landet och sänder in i landet, drabbas av detta krav.

Oberoende tidningar klarade tidigare att överleva genom att ersätta papperstidningen med en nätversion. Nu blir deras situation värre.