Vita hästens tempel
Vita hästens tempel är det äldsta templet i Kina. Det grundades av kejsare Ming under östra Handynastin. (web photo)


Vita hästens tempel är det äldsta templet i Kina. Det ligger cirka 10 km från staden Luoyang i östra Kinas Henanprovins. Den platsen ser Buddha-skolans lärjungar som de buddhistiska förfädernas palats och platsen där buddhistisk teori lärdes ut.

Templet byggdes av kejsare Ming av östra Handynastin (29 f Kr-75 e Kr), och det finns en legend om hur det grundades.

Enligt registret över historiska händelser (Book of Records), såg Kejsar Ming i en dröm, en tilltalande scen där en lysande gyllene gud flög in i hans palats. Kejsar Ming kallade till sig sina ministrar för att fråga dem om sin dröm. Minister Fuyi sade:

– Den 8 april, det 24:e året
som kung Zhou i Zhou dynastin (971 f Kr) regerade, skakade landskapet och floderna svämmade över. På natten blixtrade en praktfull ljusstråle i fem färger på västra himlavalvet.

Ämbetsmannen, historikern Su, gjorde bedömningen att det var ett tecken på ett stort helgons födelse i västra paradiset.

– Helgonet kommer till jorden för att rädda människor från deras lidande och elände. Hans moralprinciper kommer att införas i vårt land om 1 000 år. Nu har tusen år förflutit, och det är på tiden. Jag har hört att det finns ett västerländskt helgon som respektfullt kallas för ”Buddha”, så det kan vara ”Buddha” Ers Majestät har drömt om.

För att förstå Buddha, sände kejsar Ming tolv delegater till de västra regionerna för att leta efter Buddha och utforska buddhismen.

De tolv personerna övervann enorma svårigheter och faror och anlände slutligen till landet Tai Yueshi som ligger i de västra trakterna. Här var buddhismen utbredd och det fanns många tempel.

Gruppen samlade in ett antal buddhistiska skrifter samt statyer och bjöd in Tianzhus ledande munkar, She Moteng och Zhu Falan från Indien att predika buddhismen i Mittens rike. I Kejsar Ming Yongpings tionde år (67 e Kr) återvände de till Luoyang, huvudstaden i östra Handynastin.

Kejsar Ming var mycket nöjd och kallade officiellt på de två gamla munkarna. Han uppmanade dem innerligt att stanna i Honglu Si, ett institut som låg under det diplomatiska departementet och begärde uppriktigt att de skulle översätta de buddhistiska skrifterna som de fört med sig.

Året efter utfärdade kejsar Ming
ett påbud att ett kloster skulle byggas utanför Yung porten i Luoyang. ”Si” betydde ursprungligen ett ämbetsverk. Eftersom munkar She Moteng och Zhu Falan först  kom att bo på ”Si” och de dessutom var utländska gäster, kallades deras nya hem ”Si” som en artighetsgest.

Sedan dess har de kinesiska buddhistiska templet har kallats för ”Si” på kinesiska. Eftersom det dessutom hade varit en vit häst som hade burit alla de buddhistiska skrifterna och den skrivna Buddha-lagen, och för att minnas den vita hästens bidrag, namngavs det nya kloster till Vita Hästen Si, eller Vita hästens tempel.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35333/