Vision om ett demokratiskt Kina med rättsstatlighet
Den kinesiske historikern Xin Haonian (Foto: NTDTV)


Den välkände kinesiske historikern och författaren Xin Haonian, som skrivit boken ”Who is the New China?”, gav lördagen den 24 februari en tankeväckande föreläsning vid universitetet i Ottawa. I sitt tal med titeln ”När solen är som rödast” talade Xin Haonian om kulturrevolutionen och uppmuntrade visionen om ett nytt Kina med demokrati och rättsstatlighet.

På kinesiska med engelsk tolkning beskrev Xin kulturrevolutionen från 1966 till 1976 som en intern maktkamp bland de högsta ledarna för det kinesiska kommunistpartiet (KKP). I synnerhet var det en djupt hänsynslös och ondskefull metod genom vilken Mao Zedong störtade Liu Shaoqis ledarskap och i processen offrade tiotals miljoner liv. Xin förklarade att Maos strategi förlitade sig på komplotter och intriger tillsammans med grundläggande kommunistiska ideologier om ”klasskamp” och ”revolutionens väg”.

I ”revolutionens” namn uppmanade Mao de fattiga att slåss mot de rika och uppviglade vanliga medborgare och grupper av människor att slåss mot varandra. Måltavlorna var både ”kontrarevolutionärer” i samhället i stort och personer inom KKP som lutade åt kapitalism samtidigt som de hävdade att de upprätthöll kommunismen.

Xin förklarade att den marxist-leninistiska teorin deklarerar att all kultur måste organiseras av partiet och glorifiera kommunismen. Mao följde denna teori och använde i hög grad kulturen för att sätta igång och genomföra kulturrevolutionen. Den brutala förföljelsen av oräkneliga intellektuella och andra innefattade offentlig förnedring, misshandel, tortyr, mord, självmord och till och med kannibalism.

Vidare skapade Mao en personkult enligt vilken han själv var gud, den definitive ledaren vars teori var oövervinnelig och vars ”lilla röda bok” med citat blev ”KKP:s skatt och folkets bibel”.

Maos strategi inbegrep även att publicera artiklar som fokuserade på att fånga ”förrädare” samt iscensätta en mediahändelse med honom själv simmandes i Yangtzefloden för att demonstrera sin hälsa och sin lämplighet för det högsta ledarskapet.

Dödande och kaos

Kulturrevolutionen var en ny fas av socialistisk revolution och dödande menade Xin. Den skapade social omstörtning och kaos över hela Kina på ett sätt som saknade motstycke. De som i huvudsak ledde demonstrationer, massmöten och politiska möten var arbetarna, bönderna, soldaterna och särskilt studenterna, som var kända som Maos ”rödgardister”.

Xin anmärkte att vägganslag angående ”öppen debatt” användes som ett sätt att skapa klasskamp, attackera specifika mål och locka fram gömda kontrarevolutionärer. Vem som helst kunde ”avslöja att du gjort något dåligt eller hade anhöriga med dålig bakgrund,” sade han, ”vare sig det var sant eller inte.” Barn och föräldrar angav varandra och lärare och studenter fördömde varandra. Kampanjen skapade en ”skrämmande, demoraliserande social effekt” eftersom den förstörde den mänskliga naturen och ”gjorde människor till djur.”

Inget annat land använder en sådan metod för att förfölja människor och ta makten, sade Xin. Kulturrevolutionen hade i själva verket en uttrycklig politik att ”göra sig av med ”De Fyra Gamla” – sedvänjor, kultur, vanor och idéer – medan det enda som tilläts var tron på kommunismen. Resultatet var en total förstörelse av den mänskliga naturen i den traditionella kinesiska kulturen och värderingarna, inklusive oräkneliga kulturella lämningar såsom tempel, konstverk och litteratur.

Det var genom detta kaos Mao lyckades anklaga Liu för brottet ”kapitalistisk diktatur” och störtade honom.

KKP:s kollaps

Xin sade att det är omöjligt att sätta igång ännu en sådan revolution med samma respons från rödgardisterna. Detta eftersom Mao ansågs vara en gud medan det idag saknas en modern motsvarighet till honom. Dessutom tror inte det kinesiska folket eller ens KKP:s ledare längre på kommunismen. Metoderna att kontrollera och förtrycka folket är dock desamma. Xin talade också om Sovjetunionens fall. KKP som uppges ha 73 miljoner medlemmar kontrollerar militär och polis. Det har dock en uppbyggnad som liknar Sovjetunionens och går med stor sannolikhet samma öde till mötes, förutspådde han.

”Utvärdera och döm utifrån fakta,” sade Xin, och noterade att till och med KKP lär ut att dagens Sovjetunionen kommer att bli KKP:s morgondag. Han gav exemplet att många korrumperade kinesiska ledare idag växlat in sin kinesiska valuta mot amerikanska dollar så att de när som helst kan fly från Kina. KKP verkar starkt och mäktigt men ideologin har kollapsat. ”Det är som en kropp vars hjärta redan kollapsat; kroppen följer snart efter,” sade Xin.

”Den dag det kinesiska folket vaknar är den dag då kommunistpartiet faller” eftersom det kinesiska folket då kommer att ha uppnått en enighet i tanke och ansträngning. Demokratiaktivister faller än så länge ”isär” när de försöker bilda partier på grund av oenighet och KKP:s spioner, anmärkte Xin.

Att vara emot KKP inte är tillräckligt, betonade Xin; för att verkligen bryta sig fria måste människor arbeta för att konstruera en ny kinesisk republik som är en sann demokrati med rättsstatlighet.

Att ta reda på fakta

En åhörare från Taiwan frågade Xin om denne trodde att förföljelsen av Falun Gong var verklig. Xin svarade att ”det är omöjligt att den inte är sann”, även om det kan vara svårt att föreställa sig för dem som inte förstår KKP:s natur och brutalitet. Utan denna förståelse är det också svårt att lägga fast en utrikespolitik gällande Kina- och Östasienfrågor, tillade han.

Xin förklarade vidare varför många som inledningsvis stödde Falun Gong senare vände sig emot det. Det är inte så enkelt som att folk ”följer KKP” utan det beror på att det kinesiska folket vet att KKP dödar och har demonstrerat att det kontrollerar allas öde.

”Människor försöker att leva och överleva. Om man sympatiserar med Falun Gong, och KKP får reda på det, kommer inte bara en själv utan också ens anhöriga att arresteras. Ditt levebröd och liv kontrolleras av KKP.”

Under de senaste 50 åren har KKP:s utbildning korrumperat det kinesiska folkets sinnen, sade Xin. Dess bedrägliga natur har skapat en obalanserad mentalitet och ett fokus på strävan efter egennytta. Han varnade också dem som försvarar KKP genom att säga att till och med Lenin och Mao nämnde sina misstag när de diskuterade vad de bidragit med. Det är livsviktigt att döma de styrande efter deras värderingar, anmärkte Xin, och klart se om de älskar nationen och folket eller endast söker dra nytta av det eller till och med skada dem.

Mot Sanning, Samvete och ett nytt Kina

KKP är ansvarigt för att ha dödat 80 miljoner oskyldiga människor. I dagens Kina tillhör 80 procent av rikedomarna ett litet segment av befolkningen – de som antingen besitter makten eller har nära band till dem som gör det. Majoriteten får inte njuta de grundläggande garantierna för att leva. Det är ett ”förvridet materialistiskt samhälle,” anmärkte Xin, utan självständig media och pressfrihet som låter människor undersöka och få veta sanningen.

Xin betonande betydelsen av att bryta sig fri från KKP:s lögner. Det är en samvetsfråga i förhållande till alla dem som lidit under dess förföljelse, sade han, och en fråga om förtroende gentemot att bygga ett nytt Kina baserat på demokrati och rättsstatlighet.

Xin Haonian

Xin Haonian är chefredaktör för tidningen Huang Hua Gang, en välkänd kinesiskspråkig tidning som ges ut kvartalsvis i New York.

Tidningens målsättning är att främja kinesisk kultur, tillhandahålla sanningsenlig rapportering om Kinas nutidshistoria och utveckling, samt befrämja demokrati och välstånd i Kina.

Xins bok ”Who is the New China?” är högt ansedd för dess skarpa analyser och klara redogörelse för modern kinesisk historia. Xin är också chef för det New York-baserade Institute for Research in Modern Chinese History. Han har föreläst på över 250 platser i Nordamerika, Europa och Australien.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-2-25/52162.html