Virus kan ge fetma


Ett vanligt förkylningsvirus kan vara orsaken till övervikt. Forskare vid Karolinska Institutet har funnit en koppling mellan förekomsten av adenovirus 36 och fetma hos människor.

Forskare vid Virginia Commonwealth University, USA, har i ett samarbete med svenska forskare vid Karolinska institutet arbetat fram en ny metod att mäter förekomsten av antalet antikoppar mot adenovirus 36 i blodet.

Viruset har i tidigare studier visat sig vara vanligare bland överviktiga barn och vuxna.

Den svenska forskaren, Catharina Lavebratt, vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet har tillsammans med professor Martin Schalling lett studien.

Med hjälp av den nya metoden har forskarna undersökt 424 barn och 1611 vuxna svenskar. Resultatet visade att förekomsten av antikroppar mot viruset var ungefär två gånger vanligare bland överviktiga barn och kvinnor, jämfört med normalviktiga.

Man såg även förekomsten av antikroppar bland normalviktiga har fördubblats från mitten av 1990-talet till 2009. Samtidigt har problemet med fetma ökat bland svenskarna.

– Kännedom om att en patient tidigare har haft en infektion av adenovirus-36 kan kanske förklara vissa enskilda fall av fetma samt ge stöd vid rådgivning om behandling. Nyligen visade man i en mindre italiensk studie att feta patienter med adenovirus-36 svarade bättre på god kost och motion än patienter utan viruset, säger Catharina Lavebratt i ett pressmeddelande.

Studien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften PlosOne.