Vioxx ska granskas på nytt
En burk med Vioxx, som används som smärtstillande vid ledinflammation. (Foto: AFP/Getty Images/ Spencer Platt)


Fler svenska patienter som fått biverkningar av läkemedlet Vioxx kan komma att få ersättning. Det gäller patienter som kan ha drabbats av hjärtinfarkt eller stroke och som använt Vioxx kortare tid än 18 månader.

Läkemedelsskadenämnden har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över de senaste forskningsrönen kring Vioxx biverkningar, skriver Dagens Nyheters nätupplaga.

Vioxx, som använts för smärtlindring, drogs tillbaka 2004 eftersom det kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke.

Till att börja med trodde man att risken ökade bara för dem som använt Vioxx minst 18 månader. Ny forskning tyder på att risken kan öka efter bara några veckors användning.

Resultaten kan leda till att även patienter som använt Vioxx en kortare tid kan få ersättning i Sverige.

-Läget medicinskt är inte helt klart, det har kommit flera nya studier den senaste tiden, säger Lena Mariani, föredragande i Läkemedelsskadenämnden, till Dagens Nyheter.

Tusentals patienter i USA har stämt läkemedelsföretaget Merck för att de drabbats av biverkningar av Vioxx. I Sverige har hittills 110 patienter skickat in skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen. Patienterna har drabbats av hjärtinfarkt eller stroke efter att de använt Vioxx, skriver DN.