Vindkraftverk på hyreshus tas ner


Vindkraftverk finns inte bara på slätterna, vid havet och på skogshöjderna utan också inne i staden uppe på hustaket. I Bergsjön i Göteborg har Familjebostäder bedrivit ett projekt med ett vindkraftverk som monterades på taket men experimentet avbryts eftersom det för oväsen.

Företaget ville prova att producera miljövänlig el som skulle gå rätt in i ett lokalt elnät. Man beräknade 15 000 kilowatt på året men det antalet kilowatt uppnåddes inte. Det var dock inte orsaken till att projektet avbröts.

– Nej det var problem med alla ljud som gjorde att vi fattade det här beslutet, säger Mattias Pettersson, energistrateg på Familjebostäder till GP.

Det blev både buller och vibrationer från vindkraftverket och flera hyresgäster klagade. Företaget tror att om tillräckliga resurser fanns så skulle man kunna komma tillrätta med problemen. Nu blir det istället Chalmers som får fortsätta att testa vidkraftverket ute på Hönö.