Vindar från Kina sprider mystisk barnsjukdom
Kinesiska bybor driver sina mulor upp i bergen, längs de torra och dammiga vägarna i Yuanshanli i Gansuprovinsen. (Foton; Epoch Times)


Barnsjukdomen Kawasakis sjukdom, som obehandlad kan leda till döden har sedan lång tid varit ett mysterium för forskarna. Nya forskningsrön har visat att sjukdomen kan spridas via luftburna gifter som kommer med vindarna från nordöstra Kina.

Kawasakis sjukdom beskrevs för första gången 1967 och uppkallades efter den japanske barnläkaren Tomisaku Kawasaki.

Ett vanligt symtom är den så kallade smultrontungan. Svalget och tungan rodnar och läpparna blir spruckna på barnet som också får ihållande hög feber. Det är framför allt barn under 5 år som insjuknar.

I Sverige och i västländer är Kawasakis sjukdom ovanlig. Cirka 50 barn per år råkar ut för sjukdomen i vårt land; i Japan drabbas cirka 12 000 barn varje år.

Nu har ett forskarlag kommit fram till att det finns ett samband mellan att luftmassor drivits in från nordöstra Kina och utbrott av sjukdomen i Japan.

I Kinas nordöstra regioner finns det stora jordbruksmarker där man odlar ris, majs och vete.

Forskarna uppskattade den troliga inkubationstiden för sjukdomen genom att jämföra ankomsttiden för vindarna från Kina med tidpunkten för de första diagnostiserade fallen under olika epidemier i Japan.

Forskarna undersökte patientjournaler från 1970 till 2010. De tittade på de dagar då de flesta fall identifierades i Tokyo och andra större städer och använde sig av datormodeller av luftflödet för att ta reda på var luften hade kommit från under de föregående dagarna.

De dagar de flesta barn insjuknat hade luften blåst från samma region i nordöstra Kina, vanligtvis cirka två dagar innan den nådde Japan och två och en halv dagar innan barnen uppvisade symtom.

Den mycket korta inkubationstiden (<24 tim från exponering), tyder på att en vanlig väg av infektionssmitta skulle vara osannolik.

Vilka sjukdomsframkallande gifter det rör sig om har ännu inte bekräftats men misstänks vara ett ämne från en parasiterande svamp eller bakterie.

”Om ett vindburet toxin verkligen är ansvarigt, skulle det vara den första sjukdom som är känd för att arbeta på det här sättet”, säger en av forskarna bakom studien, Jane Burns, vid University of California i San Diego, i USA, i en kommentar till tidskriften Nature.

Forskarna upptäckte även att vindar som blåst in från nordöstra Kina innehöll en oväntad stor mängd av svampen Candida.

De nya rönen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fakta om Kawasakis sjukdom

Symtomen beror på en inflammation i kroppens blodkärl, så kallade vaskuliter. Barnet får feber, samt förändringar i hud och slemhinnor. Man kan till exempel få rodnader i ögonvitorna, hudutslag, rodnader i munnen och på läpparna, och svullnader utanpå kroppen. Lymfkörtlarna utanpå halsen kan även svullna. Om sjukdomen inte behandlas i tid finns risk för allvarliga komplikationer från hjärtat.

Om man får Kawasakis sjukdom behöver man bli inlagd på sjukhus för undersökning och behandling. Utöver att noga lyssna på sjukhistorien och göra en vanlig kroppsundersökning brukar läkaren göra undersökning av hjärtat och blodanalyser. Man brukar få sprutor med immunglobin, som påverkar immunsystemet.

Källa: Vårdguiden

Källor: news.sciencemag.org, www.pnas.org, www.nature.com/news