Vilt växande kaffe riskerar utrotning
En Kenyansk man sköter om ett kaffeträd i Kabati, Kenya i februari 2011.


Klimatförändringar kan orsaka utrotning av den vilt växande östafrikanska kaffe plantan Arabica vid 2080, meddelade Kungliga botaniska trädgården, Kew Royal Botanical Gardens, i en studie som är den första i sitt slag.

I studien föreslås att förfallet av den vilt växande Arabicaplantan kan få allvarliga följder för produktionen av den enormt populära koffeinhaltiga drycken.

Kaffeplantan Arabica tros vara den första sorten som domesticerades och kultiverades för konsumtion av människan.

Bönans historia kan spåras tusen år tillbaka i tiden, den kultiverades vid den Arabiska halvön. Efter oljan är den, den mest omsatta handelsvaran i världen.

Bland de kaffesorter som odlas är Arabica den art som är mest kommersiellt gångbar av kaffebönorna.

Den mesta av kaffet som människor dricker idag kommer från domesticerade sorter av Arabica bönan, inte den vilt växande plantan.

Hur som helst har den vilt växande Arabican en mer genetisk mångfald än den domesticerade, vilket gör den mer motståndskraftig mot sjukdomar och skadedjur.

Den Arabica som odlas inom världens kaffeplantage kommer från en väldigt begränsad genetisk stam och har troligtvis inte den flexibilitet som behövs för att kunna hantera klimatförändringarna och andra hot, såsom skadedjur och sjukdomar, meddelade Kew Gardens i studien.

Forskare inom Kew Royal Botanical Gardens använde en datoriserad modell för att simulera effekterna av klimatförändringarna på de vilda Arabicaplantorna som växer i Östafrika, primärt i Etiopien.

”Det värsta scenariot som kan dras från våra analyser, är att den viltväxande Arabicaplantan kan vara utdöd 2080. Detta borde signalera till beslutsfattarna att förstå skörheten hos den här arten”, sades i ett uttalande av Justin Moat, som är chef för spatial forskning vid Kew.

Studien är den första i sitt slag och är en utformning av klimatförändringens influenser på de naturligt förekommande populationerna av alla kaffearter, vilket aldrig gjorts tidigare, trots oroade kaffeodlare och intressenter inom branschen.

Studien kommer specifikt att utvärdera överlevnadsförmågan av plantan, istället för produktionen av koffein haltiga drycker.

Arabica och Robusta är de enda två bönarterna för att göra kaffe. Robusta används till torrfryst kaffe som har högre koffeinhalt och som ofta konsumeras i Turkiet och Grekland.

Forskare sade inte specifikt hur klimatförändringen skulle påverka produktionen av kaffe, men det ser dystert ut.

Den logiska slutsatsen är att Arabica-kaffeproduktionen är och kommer att förbli starkt påverkad av de ökande klimatförändringarna och att kaffeindustrin kommer påverkas negativt.

Kaffeforskaren på Kew Garens, Aaron Davis, sade att ”kaffe har blivit en del av vårt moderna samhälle och kultur”, men att studien visar, det-värsta-som-kan-hända scenariot.

Översatt av engelska.