Villapriserna sjunker, få outhyrda lägenheter


Antalet outhyrda lägenheter sjönk med 4 000 lägenheter under förra året och i dagsläget beräknas endast 1,8 procent av lägenheterna vara outhyrda. Småhuspriserna på årsbasis sjunker på riksnivå, vilket är första gången på tretton år.

Den som vill köpa en villa nu får punga ut med mindre pengar än tidigare då småhuspriserna i landet har sjunkit med 4 procent de senaste tre månaderna jämfört med den tidigare perioden. På årsbasis har priserna fallit med 2 procent på riksnivå och det är första gången sedan 1996.

Alla län har inte drabbats av prisfall. I Gävleborg står huspriserna stilla medan Gotland och Västmanlands län har 9 respektive 7 procents sjunkande småhuspriser. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är nedgången 5 procent och i Malmö en procent lägre, anger SCB.

Knappt två procent av lägenheterna i kommunala bostadsföretag och hos en del privatägda fastigheter stod outhyrda i september 2008, vilket är omkring 4 000 lägenheter färre än 2007, redovisar Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2009. Totalt fanns cirka 26 000 outhyrda hyreslägenheter.

Fler än 4300 lägenheter tillkom efter ombyggnation, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Årsboken har även statistik på när ungdomar flyttar hemifrån. Under 1960-, 70- och 80-talen var åldern i snitt strax över 21 år. Nu flyttar unga kvinnor lite senare till eget boende medan de unga männen flyttar hemifrån tidigare än förut, men killarnas trend verkar ha mattats av eller rent av vänt.