Villapriserna fortsätter uppåt


Sedan slutet av februari har de svenska villapriserna bara gått uppåt. Den stigande kurvan blev brantare under de tre sista månaderna.

Uppgången blev drygt fyra procent på riksnivå. Jämfört med samma period förra året har ökningen varit nio procent, visar ny statistik från SCB.

Västerbottens villaförsäljningar visar för maj-juli en prisuppgång på nio procent jämfört med februari-april. Den är en procent lägre i Uppsala och på Gotland.

Den kraftigaste ökningen i landet står Gotland för med 14 procent på årsbasis. Därnäst kommer Stockholm och Västernorrland med 13 procent. Alla län visar prisuppgångar.

För en villa i Skåne får köparen i dag betala två miljoner i snitt och i Stockholm 3,3 miljoner. Genomsnittspriset i Sverige närmare sig nu 1,8 miljoner.

För Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd stiger priserna raskare och de är accelererande.