Vill GM sälja Saab?


Matts Carlsson bilanalytiker i Göteborg har granskat Saabs affärsplan och menar att den är hållbar, därför framför han åsikten att det kan vara så att GM inte vill sälja Saab av både taktiska och strategiska skäl. Han säger till Sveriges Radio:

Skulle det vara på det viset är egentligen signalen till de anställda på Saab att ni är så pass duktiga så vi vill inte möta er i en framtida konkurrenssituation

Sportbilstillverkaren Spyker ger sig inte, utan lade ett nytt bud på Saab på söndagskvällen som gäller till klockan 23.00 på måndag kväll. Budet var då justerat på elva punkter, något GM inte ville kommentera.

En av justerade punkterna var enligt Ekots källor förändringen av de finansiella förutsättningarna i budet. Det fick GM att återuppta diskussionerna med Spyker och ett nytt möte kom till stånd mellan parternas representanter på måndagen i Stockholm, uppger Sveriges Radio.

Spyker vill köpa hela Saab medan många andra intressenter är intresserade av att köpa vissa av Saabs tillgångar uppger Sveriges Radio. GM skriver i ett pressmeddelande att de mottagit förfrågningar från flera parter, som de ska utvärdera, fram till dess vill de inte lämna några kommentarer.

Statsminister Reinfeldt uppgav i Ekots lördagsintervju att 3 500 personer på Saab förlorar arbetet och att ytterligare 8 000 blir berörda. Eftersom Saab tidigare har varslat folk har man byggt upp en organisation för att handskas med det problem som uppstår när människor förlorar sina arbeten, men nu blir det så många fler människor.

I dag presenterade därför regeringen insatser som ska ge beredskap för att möta krisen. 542 miljoner kronor satsar inom innovation, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder och även insatser för att stärka entreprenörskap och utveckling. 60 miljoner har redan tillförts för elbilsutveckling.