Vildlaxen i Alaska hotas
(AFP PHOTO/USFWS)


Bristol Bay i södra Alaska är ett av de rikaste fiskevattnen i världen. Miljontals röda laxar leker i flodernas utlopp i bukten. De stora mängderna lax och annan fisk har liksom många andra marina däggdjur ett högt kommersiellt värde.

Nu kan huvudflödet från floderna Kvichak och Newhalen komma att hotas, ifall förslaget om en koppar-, guld- och molybdengruva drivs igenom. Gruvan skulle, om den byggs enligt förslaget, bli en av de största gruvorna i världen.

Pebble Mine-projektet, som det kallas, skulle vara beläget i närheten av bukten. Gruvan planeras vara uppdelad i två delar: Pebble East och Pebble West. Pebble East skulle vara en tunnelgruva i vilken enorma mängder lågvärdig malm kunde utvinnas från djupa nivåer.

För att fastställa omfattningen av fyndigheterna utförs för närvarande prospekteringsborrning på detta område. Innehavaren till rättigheten, Northern Dynasty Minerals Ltd, har uppskattat värdet av den utvinnbara malmen i Pebble East och West till hundratals miljarder dollar med dagens metallpriser.

Pebble West innehåller lågvärdig malm som skulle utvinnas via en föreslagen dagbrottsgruva med mer än 1,6 km i diameter och mer än 500 meters djup.

För att kunna deponera avfallet från dessa gruvor har Northern Dynasty ansökt om vattenrättigheter för att avleda vattnet i flodarmarna och hundratals sjöar och dammar i dalen där gruvan ligger.

Northern Dynasty uppger att de följer miljökraven, och att deras riktlinje för laxbeståndet är ”ingen nettoförlust”. Gruvbrytning som industri har dock ingen bra meritlista. Enligt den amerikanska regeringens studie har mer än 40 procent av vattendragen på västkusten förorenats av gruvdrift.

Enligt EPA är gruvindustrin den enskilt största källan till giftiga utsläpp i USA och den här industrin har orsakat enorma skador på floder och fisket runt om i världen. Kvicksilver och cyanid är två vanliga kemikalier som används vid malmutvinning.

Majoriteten av befolkningen i Bristol Bay-området är motståndare till Pebble Mine-projektet. De hävdar att det inte finns någon möjlighet att ett projekt av denna storlek inte kommer att ha någon negativ inverkan på fiskarnas hälsa eller bestånd, vilket de försörjer sig på.

Även ursprungsbefolkning lever i viken. Dessa stammar har bildat allianser med andra grupper, bland andra Renewable Resources Coalition of Alaska och Alaskans for Responsible Mining, i ett försök att få till ett totalstopp för gruvbrytning.

Northern Dynasty har inga planer på att ansöka om utvinningstillstånd förrän i slutet av 2008 eller 2009 och hävdar att det ännu inte finns någonting att motsätta sig. För Scott Brennan, kampanjdirektör för Alaskans for Responsible Mining, är det svaret inte tillräckligt bra.

– Detta är den enskilt viktigaste miljömässiga utmaningen för fisket i dag om du är en sportfiskare. Teddy Roosevelt-traditionen står på spel: Vi ställs inför ett val – den vilda fisken och djurlivet eller guld. Vi kan inte ha både och, sade Brennan i en telefonintervju.

Brennan tillade att beskattning enligt Alaska lagar inte skulle uppväga risken att förlora den röda laxen, och fortsatte:

– Är det värt förlusten av Alaskas kronjuvel, laxen?

 

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/news/7-10-24/61142.html