Viktigt vägval för Kina
Kina är på väg mot växeln, och det finns flera tecken på att färdriktningen kan komma att ändras. (Foto: AFP)


Kina har kommit till ett vägskäl. Antingen fortsätter man med kommunistpartiets bödlar vid ratten och förtrycker alla som inte passar in i det röda Kina, eller så byter man chaufför, till en som respekterar trafikreglerna och kör med hänsyn till passagerarna.

Epoch Times har den senaste tiden kunnat visa lite av spelet bakom de politiska kulisserna i Kina. Det finns flera politiska grupperingar, varav de två viktigaste kan åtskiljas genom hur de ställer sig till förföljelsen av Falun Gong. Premiärminister Wen Jiabao har visat att han vill stoppa förföljelsen. På samma sida står bland andra presidenten Hu Jintao och dennes trolige efterträdare vid höstens partikongress, Xi Jingping.

På den motsatta sidan står en grupp bestående av bland andra Bo Xilai, den i mars sparkade partisekreteraren i jättestaden Chongqing, och Kinas säkerhetschef Zhou Yongkang. Bakom denna fraktion står Kinas förre ledare Jiang Zemin, som 1999 startade förföljelsen.

Sedan Bo Xilai sparkades i april har det blåst mycket kring Zhou Yongkang. De båda ska enligt uppgifter i USA-media ha planerat en kupp mot Xi Jingping efter höstens  kongress.

På söndagen presenterade Epoch Times i USA uppgifter från en högt placerad källa i Peking som säger att Hu Jintao nu gett order om att Zhou Yongkang ska utredas. Han fråntogs nyligen sin makt över polis, rättsväsende och inre säkerhet. Han är ökänd som en av Kinas värsta förbrytare i fråga om de mänskliga rättigheterna och är en av de centrala personerna i genomdrivandet av kampanjen mot Falun Gong. Beslutet att granska Zhou Yongkan ska ska ha fattats på ett möte i kommunistpartiets politbyrå.

Det ovan nämnda är bara några få av de många signaler som indikerar att något håller på att hända i Kina.

Den inre sprickan i kommunistpartiet blir allt tydligare. Men det händer saker även utanför partiet.

I torsdags kunde Epoch Times Sverige berätta att det har bildats ett nytt ännu hemligt parti i Kina. Det består av en samling unga vetenskapsmän och intellektuella i Peking som vill införa konstitutionell demokrati och dela upp makten på en verkställande, en rättslig och en juridisk gren. Översatt till svenska heter partiet ”Kinesiska vetenskapsmäns liberala demokratiska parti”. Medlemmarna vill montera ner kommunistpartiet inifrån för att kunna införa  ”frihet, politiska rättigheter och ett sunt rättssystem baserat på den kinesiska konstitutionen, där alla medborgare behandlas lika inför lagen”.

Inte bara det: Samma Epoch Times-artikel berättade att det statliga nyhets- och propagandaorganet Xinhua den 23 februari publicerade ett förslag från den högsta partiledningen – det första i det slaget sedan partiet tog makten – om att bilda ”en arbetsgrupp bestående av icke partimedlemmar, inklusive bland annat demokratiförespråkare, representanter för olika religioner och etniska grupper”.

Dessutom har ”viktiga ledare inom kommunistpartiets politbyrå” kommit överens om fyra punkter som har stora likheter med det nya partiets program. Kraven är bland annat att det ska bildas en fristående kommitté av samhällsmedlemmar från organisationer och partier som ska skriva en ny konstitution; att kommunistpartiet ska meddela att det lämnar ifrån sig makten; att offer för massakern på himmelska fridens torg och förföljelsen av Falun Gong med flera ska få upprättelse och kompensation samt att militären, som nu kontrolleras av partiet, ska nationaliseras.

Människorättsadvokaten Jiang Tiangyong sade i en intervju i Epoch Times:

– Både folkets missnöje och den eskalerande maktkampen bland höga partitjänstemän är på gränsen till att explodera.

– Man hör folk klaga överallt, på bussen och på restaurangerna, över falska varor och partitjänstemäns korruption och mutor. Folk har helt enkelt fått nog.

Jiang Tiangyong menar att Kina måste välja den demokratiska vägen.
Alternativet är att låta tryckkokaren hettas upp ytterligare – och se vad som händer.

För något kommer att hända i Kina. Frågan är bara när och vad. Och hur vi vill medverka till det.

Kinas framtid finns i händerna på oss alla. Antingen kräver man som affärsman mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i den fabrik man anlitar, förespråkar i de politiska samtalen demokrati och öppenhet, eller länkar som vanlig internetanvändare till artiklar som avslöjar vad som händer i Kina. Eller så låter man bli att göra det, kanske för att det är enklare för stunden. För att man inte vill riskera affärer eller kontakter. För att man inte satt sig in tillräckligt i situationen för att våga ta ställning. För att man kan göra det en annan dag.

Precis så lätt och så svårt kan valet vara. Och det avgörs inne i ens hjärta. Vilken väg till Kinas framtid väljer du?

Mer att läsa om Kinas regim i kris här.