Viktigt forum för utsatta människor i världen
Per-Anger-prisets mottagare Elena Urlaeva från Uzbekistan. integrationsministern Erik Ullenhag delade ut priset. (Foto: Johan Perwe/Forum för levande historia. Bilden hämtad från Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter)


Örebros MR-dagar har sitt ursprung i FN:s beslut från 1993 i Wien att man bör utbilda medborgarna i mänskliga rättigheter. Den frikyrkliga Teologiska högskolan i Stockholm tillsammans med Föreningen Ordfront startade 1996 den första högskoleutbildningen för mänskliga rättigheter i Sverige. Senare ville man knyta myndigheter och frivilligorganisationer till varandra genom att arrangera MR-dagar.

I år har Örebro äran att vara värd för MR-dagarna som fyller tio år. Ett 70-tal utställare med olika budskap om mänskliga rättigheter var representerade på Conventums eventlokaler där portarna slogs upp den 15-16 november för besökarna.

Det kom en strid ström av besökare så fort man öppnat dörrarna. Seminarierna var välbesökta och  det hölls miniseminarier i det öppna mässlandskapet varje halvtimme.

Frågorna som diskuterades berörde stora områden och omfattade alla typer av lidanden som mänskligheten utsätts för när man inte har rätt till grundläggande mänskliga rättigheter, som rätt till mat och vatten, tanke- och yttrandefrihet, kvinnors och barns rättigheter, med mera.

Vid montern för Falun Gong fick besökaren inblick i grymheter som gruppen utsätts för i Kina där qigongmetoden förbjöds 1999. Utövarna torteras, hjärntvättas, deras organ avlägsnas och säljs till höga priser för transplantation medan utövaren dör vid ingreppet. Kinas mänskliga rättigheter har inte förbättrats trots ekonomiska framgångar och påtryckningar från människorättsgrupper och FN.

Åsa Rättö på Stiftelsen Bergslagsgårdar berättade om rättigheter för barn och vuxna i Sverige, dels de som gäller för ensamkommande flyktingbarn, dels de för barn som måste placeras i familjehem – ensam eller med en vuxen. Bergslagsgårdar finns i Örebro, Karlstad och Västerås. Familjehemmet erbjuder extra skyddsåtgärder för personer som lever under direkt eller indirekt hot.

I montern för Navlo – Assyriska föreningen berättar Ewa Hawsho och Firjal Dag om livet för en kristen assyrier i Irak. En terrorattack mot syriansk-katolska kyrkan i Bagdad den 31 oktober 2010 dödade 52 personer, varav två var präster. På MR-dagarna vädjade man om stöd från besökarna via namnunderskrifter. Man vill få slut på terrordåd och stoppa utvisningarna av kristna irakier från bland annat Sverige till Irak. I Sverige finns cirka 80 000 assyrier i dag.

Assyrierna är en liten grupp i Irak och lär i dagsläget vara ungerfär 600 000 personer. Under historiens gång har turkar eller kurder ockuperat deras områden och mördat i folkmord hundratusentals assyrier. Det finns ingen assyrisk stat men området som utgör sydöstra Turkiet, nordöstra Syrien, norra Irak och västra Iran är Assyrien för assyrierna. Mänskliga rättigheterna är minimala för assyrier i Irak.

Forum för levande historia arbetar för demokrati och tolerans utifrån utgångspunkten för brott mot mänkliga rättigheter. I montern finns Elias Seyoum som berättar att livet i Etiopien präglades av kommunistisk ideologi. Han ger oss boken Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, som utgivits av Forumet, där man kan läsa om Sovjets, Kinas och Kambodjas brott mot mänskliga rättigheter.

Forum för levande historia delar varje år ut Per Anger-priset till en person som gjort omfattande demokratifrämjande insatser. I år heter pristagaren Elena Urlaeva från Uzbekistan. Hon har med fredliga medel och osjälviskhet gett röst åt yttrande- och föreningsfrihet i Uzbekistan och därmed riskerat sitt liv och sin hälsa i kampen för mänskliga rättigheter, enligt motiveringen till priset som delades ut av integrationsministern Erik Ullenhag.


Om Falun Gongs förföljelse i Kina berättade Kristina Isaksson-Kleinert och Per-Arne Börjesson på MR-dagarna i Örebro den 15-16 november 2010. (Foto: Epoch Times)

Om Falun Gongs förföljelse i Kina berättade Kristina Isaksson-Kleinert och Per-Arne Börjesson på MR-dagarna i Örebro den 15-16 november 2010. (Foto: Epoch Times)


Åsa Rättö från Stiftelsen Bergslagsgårdar med information om ensamkommande flyktingbarn och familjehemsplaceringar av barn i Sverige. (Foto: Epoch Times)

Åsa Rättö från Stiftelsen Bergslagsgårdar med information om ensamkommande flyktingbarn och familjehemsplaceringar av barn i Sverige. (Foto: Epoch Times)


Assyriska föreningens talespersoner Ewa Hawsho och Firjal Dag på MR-dagarna i Örebro. (Foto: Epoch Times).

Assyriska föreningens talespersoner Ewa Hawsho och Firjal Dag på MR-dagarna i Örebro. (Foto: Epoch Times).


Forum för levande historia dokumenterar bland annat kommunismens brott mot mänskliga rättigheter. Här Elias Seyoum (t.h) med en besökare under MR-dagarna. (Foto: Epoch Times)

Forum för levande historia dokumenterar bland annat kommunismens brott mot mänskliga rättigheter. Här Elias Seyoum (t.h) med en besökare under MR-dagarna. (Foto: Epoch Times)