"Viktigt att vara tydlig i kontakt med kineserna"
Socialdemokraternas ledamot i utrikesutskottet, Carina Hägg. (Foto från riksdagens hemsida)


Socialdemokraterna har en gemensam hållning gentemot Kina tillsammans med övriga rödgröna partier. Det gemensamma dokumentet kallas ”Sveriges relationer med världens länder” och sammanställdes i februari 2010.

I dokumentet kan man läsa: ”Kina är en diktatur som kränker sina medborgares mänskliga rättigheter. Detta får tyvärr negativa konsekvenser även internationellt, då Kina genom sitt veto i FN:s säkerhetsråd vid upprepade tillfällen hindrat att det internationella samfundet agerat till försvar för demokrati och mänskliga rättigheter i olika delar av världen.”

Carina Hägg som är socialdemokraternas ledamot i utrikesutskottet och kommunalråd i Jönköpings län menar att de mänskliga rättigheterna är universella och att det är viktigt att vara tydlig i kontakt med kineserna.

– Vi möter Kina i FN, i EU, inom bistånd och så vidare, och det välkomnar vi, vi tycker att det är positivt, det ger möjligheter att prata om människorättsfrågor med dem, säger Hägg.

Hon anser att det går bra att föra en dialog med kinesiska representanter, men att de ofta har en annan uppfattning i frågorna, och kanske får man inte den respons man hade önskat.

Hägg känner personligen ett starkt engagemang i Tibetfrågan. Hon har själv varit i Tibet och hon har träffat Dalai Lama vid flera tillfällen. Hon tycker att situationen i Tibet har hårdnat de senaste åren och att den politiska utvecklingen verkar gå åt fel håll gällande Tibets självständighet.

De rödgröna oppositionspartierna vill även verka för att EU:s vapenembargo ska upprätthållas.