Viktiga skillnader mellan kinesisk och västerländsk medicin
Cristi Bundukamara slappnar av under en akupunktursession vid medicinsymposiet på University Of Miami Miller School Of Medicine den 23 april 2010 i Florida, USA. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)


Medan den västerländska medicinen krigar mot viruset tar den traditionella kinesiska medicinen hand om det genom att se till helheten. Den största skillnaden mellan de två medicinska lärorna är att den kinesiska bygger på den traditionella kulturen, medan den västerländska är en gren av den moderna empiriska vetenskapen.

I dagens samhälle som domineras av västerländsk, även kallad allopatisk medicin, tenderar människor att ifrågasätta effekten hos den kinesiska läkekonsten. Även i dagens Kina debatteras kinesisk medicin ofta.

I själva verket har det kinesiska folket varit beroende av traditionell kinesisk medicin (TKM) under de senaste 5 000 åren, för att bota sjukdomar och att skydda sig mot epidemier. Följaktligen har kinesisk medicin bidragit till befolkningsökningen genom historien.

Det finns drygt 300 olika sorters traditionell medicin på jordklotet, och den kinesiska medicinen har blivit allt mer populär. Det växande antalet människor över hela världen som väljer att studera det visar att många ser effektiviteten i kinesisk medicin.

Överlever längre

Först och främst består kinesisk medicin av en rad praktiska färdigheter riktade mot olika sjukdomar, från vanlig förkylning till mer allvarliga åkommor som tumörer och hjärtsjukdomar. Många kineser är beroende av dessa kunskaper i det dagliga livet.

– Ta cancer i bukspottkörteln som exempel, där den internationella prognosen är 4 till 6 månader. Dock kunde 20 av över 100 patienter här i Shanghai, som fick vår behandling, leva i 3 till 5 år. De flesta av dem var antingen oförmögna att genomgå kirurgi, eller att få kemoterapi och strålbehandling, sade professor Han Yumin vid Institutet för traditionell kinesisk medicin i Shanghai.

Ett ironiskt ordspråk säger: ”Människor som söker behandling hos den västerländska medicinen brukar dö vetande exakt varför; människor som söker behandling hos den kinesiska medicinen lever vanligen utan att veta exakt varför”.

Betonar helheten

Den västerländska allopatiska medicinen fokuserar på att ta bort symptomen med hjälp av direkta metoder, enligt principen ”fixa huvudet när huvudet gör ont, fixa foten när foten värker”. Men kinesisk medicin betonar en analys av den mänskliga kroppen som en helhet, där kroppen ses som en samling sammanlänkade system. Därför har helhetssynen inom kinesisk medicin stor potential för behandling av mer komplexa sjukdomar som cancer, aids och Alzheimers.

Världshälsoorganisationen definierar sub-hälsotillstånd som ett tillstånd mellan hälsa och sjukdom. Inga av de nödvändiga fysiska och kemiska testerna visar något, men personen upplever olika typer av obehag och även smärta. Den allopatiska medicinen vet varken ut eller in när det handlar om sub-hälsotillstånd. Men kinesisk medicin visar här sin styrka genom att undersöka det övergripande tillståndet hos kroppen och göra en härledande analys av var symptomen kommer ifrån.

Konventionell västerländsk medicin erkänner inte existensen av meridianer eller energikanaler i kroppen, eftersom anatomin inte kan bevisa det. Med en speciell kamera som används i Kirlianfotografi, som utvecklades 1939, där inga filmer eller emulsioner krävs, kan man ta bilder som visar den ”biologiska plasmakroppen”, med ljussken mellan elektroderna.  En grupp forskare vid Kirov State University tog en sådan bild. Den visade många ljusa områden i hela kroppen som sammanföll väl med meridianer och akupunkturpunkter.

Kulturell aspekt

För kineser har värdesättandet av den kinesiska medicinen också en kulturell aspekt, eftersom det är en manifestation av traditionell kinesisk kultur på områden som rör människors hälsa. Västerländsk medicin förespråkar ”att se är att tro”. Kinesisk medicin följer principen om yin och yang och filosofin om ömsesidigt stödjande och ömsesidigt underordnande. Kinesisk medicin tror på existensen av energikanaler och akupunkturpunkter även om de inte kan ses med mänskliga ögon.

Vidare anses inom den kinesiska traditionen att all materia i detta universum har både en fysisk och en andlig sida. Båda sidor samverkar för att bilda en helhet.

När man till exempel blir förkyld, säger västerländsk medicin att det är på grund av en virusinfektion, men kinesisk medicin säger att det beror på en obalans mellan yin och yang till följd av blockerade energikanaler. Västerländsk medicin är som krigare i ett dataspel och kämpar i frontlinjen mot viruset. Kinesisk medicin är som en person bakom kulisserna som dödar viruset med en osynlig hand.

Den autentiska kinesiska medicinen har sina rötter i den gudomligt inspirerade kinesiska kulturen, men tyvärr har kärnan i den kinesiska medicinen gått förlorad. Det som har förts vidare är bara recept eller föreskrifter. I Kina får studenter inom kinesisk medicin numera utbildning även i västerländsk medicin, men undervisas inte i kärnan och stommen i sin egen kultur.

Traditionell kinesisk medicin: Vad du bör veta om sötsaker

Nio sätt bekämpa övervikt enligt traditionell kinesisk medicin