Viktiga personer i Kinas tidiga historia
Pangu. (Illustration: Zhiching Chen, Epoch Times)


I serien om historiska personer i Kina har vi redan presenterat över etthundra. Här kommer återigen seriens femton första berättelser i sammandrag. Vi startar som sig bör med den kinesiska skapelse-berättelsen.

Klicka på länkmarkeringen för att läsa respektive berättelse.

Pangu – universums skapare

Innan universum skapades rådde kaos och detta formades till ett stort ägg och inuti det föddes Pangu. De första 18 000 åren låg han och sov i äggets mörker. En dag vaknade Pangu och sträckte på benen så att äggskalet knäcktes. (Pangu – universums skapare)

Nu Wa – människans skapare

Vid tiden då Jorden skapades fanns det naturligtvis inga människor på Jorden så gudinnan Nu Wa skapade kineserna. Det var ett tufft jobb. De första blev inte alls som hon hade tänkt sig, de liknade marionettdockor, utan liv, tankar och rörelseförmåga. Sedan blåste hon liv i dem.

Men de tidigaste människorna var känsliga och hon var tvungen att göra nya. Då kom hon på hur hon skulle göra för att slippa detta evighetsarbete. (Nu Wa – människornas skapare)

Enligt kinesisk historiebeskrivning kom gudar från himlen för att förmedla kultur till de människor som Nu Wa skapade. En sådan gudomlig varelse var Fu Xi och en annan Shen Nong. Fu Xi lärde människorna bland annat att fånga fisk, införde äktenskapet och lärde ut ett sätt att föra journal genom att rista i trä.

Under den här tiden då människor samexisterade med gudar kallades Kina för det Gudomliga landet.

Fu Xi – kulturens skapare

Fu Xi fastslog mänsklighetens lagar och geografiska gränser inom vilka man regerade och utnämnde ämbetsmän som ansvarade för den offentliga förvaltning, en modell för kommande generationer. (Fu Xi – kulturens skapare)

För att överleva måste människor äta, men dessa nya varelser visste inte vad som gick att äta eller att de faktiskt själva kunde odla sin mat. Shen Nong, med sina två par ögon och en mage som var genomskinlig, hade kunskapen och lärde ut den.

Shen Nong – jordbrukets och medicinens skapare

Människorna blev ibland sjuka och därför begav sig Shen Nong iväg för att testa alla örter han såg för att se om de hade läkande kraft eller inte. Han blev ofta magförgiftad men hittade ett motgift. (Shen Nong – jordbrukets och medicinens skapare)

Gule kejsaren – den kinesiska historiens anfader


Den Gule kejsaren. (Illustration: BlueHsiao, Epoch Times)

Den Gule kejsaren. (Illustration: BlueHsiao, Epoch Times)

Nu gör historien ett hopp fram till den Gule kejsaren, som förde kineserna ut ur barbariet och in i civilisationen. Han startade Kinas civilisationshistoria, som är runt 5 000 år gammal. Kina är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia, och denne kejsare uppges ha levt mellan åren 2698-2598 före vår tidräkning.

Den Gule kejsaren fick människorna att förändra sin livsstil från jägare till att bli bofasta. Många uppfinningar gjordes, såsom båtar, fordon, vapen, skrivtecken, musik, kalender, palats, kläder, medicin, aritmetik, keramik, silkesodling med mera.

Denne kejsare är också känd för sin höga moral och stora visdom och för att ha leviterat i fullt dagsljus. (Den gule kejsaren – den kinesiska civilisationens anfader)

Vi befinner oss nu i Mittens rike som Kina tidigare kallades för. Namnet har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den kinesiska traditionella kulturen anses därför vara en ”gudomligt” inspirerad kultur vilket torde framgå av dessa berättelser.

Cang Jie – de kinesiska tecknens skapare

Den Gule kejsaren hade en historieskrivare vid namn Cang Jie. Det blev han efter att ha haft följande upplevelse: En dag såg han en sköldpadda vars skal hade ett mönster, vilket fick honom att tänka att dessa mönster skulle kunna få en betydelse om man skapade någon slags regel för dem. Människorna skulle då kunna nedteckna saker med hjälp av enkla symboler. (Cang Jie – de kinesiska tecknens skapare)

Kejsare Yao – satte andra främst

Därefter trädde kejsar Yao in på scenen. Yao var djupt älskad av sitt folk. Kejsaren tittade alltid inåt på sig själv när han stötte på svårigheter. Han insåg att det var nödvändigt en dag när han och hans ministrar besökte en stad, och såg en person som polisen bundit fast för att han stulit. (Kejsare Yao satte andra främst)


Kejsar Shun omgiven av sitt folk. (Illustration: Zhiching Chen, Epoch Times)

Kejsar Shun omgiven av sitt folk. (Illustration: Zhiching Chen, Epoch Times)

Kejsar Yao insåg också att hans son inte hade den dygd som krävdes för att han skulle få ärva tronen. Hans ministrar rekommenderade då Shun som vid den tiden var 20 år gammal.

Kejsare Shun – anfader till den kinesiska etiska kulturen

Shun blev kejsare när han var 61 år och härskade i 39 år. Under tiden lärde han människorna hur de borde agera i olika situationer sett ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Han regerade med medkänsla vilket gjorde att alla älskade honom. (Kejsare Shun – anfader till den kinesiska etiska kulturen)

Landet som kejsarna härskade över hade drabbats av svåra översvämningar. Alla försökte hitta sätt att kontrollera översvämningarna på. Yu var ättling till den Gule kejsaren och han utnämndes som ansvarig för Kontroll över översvämningar, av kejsare Shun.

Den store Yu – kontrollerade översvämningar

Yu arbetade hårt och efter tretton år avtog översvämningarna. Efteråt lärde han invånarna att plantera olika grödor i den bördiga jorden vilket förändrade livet och alla levde i glädje och frid. Kejsar Shun valde Yu till nästa kejsare. (Den store Yu – kontrollerade översvämningar och tronen börjar gå i arv)

De tre kejsarna; Gule kejsaren, Yao och Shun respekterades av alla och stöddes av alla stammar. De blev kejsare tack vare sina goda egenskaper. De styrde det forntida kinesiska samhället med hjälp av moraliska principer och en löst organiserad förvaltning.

Xiadynasin följde och regerade i ungefär 400 år fram till 1675 f.Kr. Den följdes av Shangdynastin som varade i över 600 år.

Shangdynastins kejsare Tang


Tang Shang bad om regn med rent och barmhärtigt hjärta. (Illustration: Catherine Chang,Epoch Times)

Tang Shang bad om regn med rent och barmhärtigt hjärta. (Illustration: Catherine Chang,Epoch Times)

Shangdynastins förste härskare var Tang, även känd som Shang Tang. Vi berättar om honom, hans rena hjärta och medkänsla som till och med berörde himlen.(Shangdynastins kejsare Tang bad med rent och barmhärtigt hjärta om regn)

Yi Yin – Shangdynastins premiärminister

Shangdynastins första premiärminister var Yi Yin, en älskvärd personlighet som visste hur landet skulle styras, och som dessutom var skicklig på att laga mat. Utöver det anses han vara uppfinnaren av den traditionella kinesiska medicinens dekokter.  (Yi Yin – Shangdynastins stora premiärminister)

Shangdynastins kung Wen av Zhou

Shangdynastins kung Wen av kungariket Zhou imponerade på andra för han tänkte på andra först. Han sänkte till exempel skatterna för bönderna och gav dem förslag på hur de skulle kunna spara pengar. Kungen avskaffade också lagen som krävde att fru och barn straffades för brott begångna av mannen eller fadern. (Shangdynastins kung Wen av Zhou regerade med dygd)

Kung Wen var en klok regent som insåg att han behövde dygdiga personer till hjälp. En av hans rådgivare var Jiang Ziya som var 80 år när kungen träffade honom.

Jiang Ziya

Jiang Ziya hade utomordentligt stort tålamod. Han stod vid en flod som han var säker på att kung Wen en dag skulle passera. Han hade ett metspö med rak krok och inget bete och låtsades fiska dag ut och dag in. Han visste att en dag skulle han fånga det han ville. (Jiang Ziya – rådgivaren som hjälpte kungen av Zhou att etablera Zhoudynastin)


Kung Wu var den första kejsaren i Zhoudynastin. (Illustration: Jessica Chang, Epoch Times)

Kung Wu var den första kejsaren i Zhoudynastin. (Illustration: Jessica Chang, Epoch Times)

Jiang Ziya var även rådgivare åt kung Wu av kungariket Zhou som efterträdde sin far kung Wen av Zhou. När kung Wu hade suttit på tronen i tolv år, grundade han Zhoudynastin år 1122 f.Kr. Zhoudynastin var en viktig period av Kinas historia. Den varade i niohundra år och hade totalt 37 kejsare innan den erövrades av Qindynastin år 221 f.Kr.

Kung Wu av kungariket Zhou

Även om kung Wu var kung och kejsare var han klok nog att be en vis man om råd så att hans beteende och tankar kunde rättas till. De efterföljande kejsarna i Zhoudynastin följde detta genom att förädla sin moral, respektera himlen och ha medkänsla med folket. (Kung Wu av kungariket Zhou)

Hertig Zhou

Kung Wus bror hertig Zhou blev en bra förebild i fråga om hur en son bör vara gentemot sina föräldrar. När kung Wu dog var hertigen förmyndare för den blivande kungen, kung Wus son Cheng, i sex år. Hertigen missade aldrig ett tillfälle att träffa en vis man, och kunde släppa vad han än höll på med för att genast träffa den vise mannen.

Under de följande nästan två tusen åren blev Zhoudynastins centrala andliga tankar kring välvilja, rättfärdighet, anständighet, visdom och förtroende, normer för det kinesiska folkets moraliska uppförande. (Hertig Zhou, förebild i välvilja och sonlig vördnad)

Tack vare att den kinesiska traditionella kulturen hade skriftspråk tidigt har den efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.

 

Uppdaterat 2014-01-11