Vikingschack: Ett enkelt utomhusspel med intressant historia
Pojkar samlar pinnar för ett spel med Vikingschack i skogen (Foto: Shutterstock)


Legenden säger att "vikingschack" eller kubb är ett tusenårigt gammalt spel som ursprungligen spelades med överblivna bitar av ved eller benknotor från vikingars fiender. Spelet kan också ha franskt ursprung, eller så kanske det bara är ett par decennier gammalt.

Hursomhelst är spelet populärt både här och världen över och kan lätt spelas när familjen är på vandrings- eller campingutflykter. Du behöver bara några pinnar och kunskap om de grundläggande reglerna.

För ett parti improviserad parti vikingschack behövs minst två spelare och 12 långa pinnar, ca 30 cm vardera.

Markera ett fält 5 gånger 8 meter på marken. Stick ner en pinne i marken, precis i mitten av fältet (känd som kungen). Bryt av fem pinnar på mitten så att du kan dra två rader där soldaterna (klossarna) placeras jämnt fördelade på raderna vid kortsidornas. Ta sex pinnar (batonger) per lag för att kasta på soldaterna.

Titta på denna engelska instruktionsvideo, gjord av SkyMotion Media och USA:s National Kubb Championship

Kubbreglerna på videon kommer från SkyMotion Media på Vimeo.


För att spela behövs: fältmarkörer, kubbar, kungen och batonger. (Foto: Serych via Wikimedia Commons)

För att spela behövs: fältmarkörer, kubbar, kungen och batonger. (Foto: Serych via Wikimedia Commons)