Vikingar påverkades av klimatförändring enligt studie
William D’Andrea (höger) och Yongsong Huang på Brown University har tagit kärnor från två sjöar på Grönland, nära nordiska bosättningar i väster, för att rekonstruera 5600 års klimathistoria. (Foto:William D'Andrea/Brown University)


En lång köldperiod under 1100-talet kan ha bidragit till att vikingarna försvann från Grönland, enligt forskning som publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nordborna koloniserade Grönland under 980-talet under en period med relativt milt väder, och drog sig tillbaka under 1300- talet och 1400-talet efter en period med iskalla vintrar, känt som lilla istiden. Även andra faktorer tros ha bidragit, såsom beroendet av handel med Skandinavien och strider med inuiter.

Nu har emellertid klimatforskare tagit upp iskärnor från två sjöar nära den nordiska ”västra bosättningen” som spänner över 5600 års historia, och upptäckt att en tidigare kall period också kan ha haft en effekt.

– Detta är den första kvantitativa temperaturregistreringen från det område där de levde- Vi kan alltså säga att det finns en klart avgränsad kall trend i denna region innan nordborna försvann, sade författaren William D’Andrea vid University of Massachusetts–Amherst i ett pressmeddelande.

– Registreringen visar hur snabbt temperaturen förändrades i regionen och hur mycket. Det är intressant att tänka sig hur snabbt klimatförändringar kan ha påverkat tidigare civilisationer, speciellt med hänsyn till hur snabbt förändringar äger rum idag, sade medförfattaren Yongsong Huang vid Brown University i pressmeddelandet.

En 80 år lång köldknäpp på runt 4 grader Celsius började omkring år 1100. Forskarna tror att detta påverkade tillgången på mat till boskapen och möjligen hindrade handeln till sjöss.

– Det finns ett intervall då somrarna är långa och ljumma och man bygger upp storleken på sin gård, och sedan får man plötsligt, år för år med denna kalla trend, och somrarna blir kortare och kallare och man kan inte få fram så mycket hö. Man kan föreställa sig hur just den speciella livsstilen inte kunde klara detta, sade D’Andrea.

Teamet undersökte också stenåldersbosättningar i området med folken Saqqaq och Dorset.

Saqqaq-folket kom till Grönland omkring 2500 år f.Kr. och gav sig av runt den tid då Dorset-folket kom, som kunde jaga från havet under kallare perioder.

Runt 850 f.Kr. var det en kraftig köldperiod.

– Det sker en stor klimatförändring vid den tiden. Det tycks som om det inte är så mycket hastigheten i nedkylningen som nedkylningens amplitud. Det blir mycket kallare, sade D’Andrea.

Trots att de lyckades hantera det kallare vädret började Dorset-folket försvinna i västra Grönland runt år 50 f.Kr..

– Det är möjligt att det blev så kallt att de gav sig av, men det måste ha varit mer än det, sade D’Andrea.

Översatt från engelska.