Vietnams dolda krig mot utlandsboende buddhister, del 1
En buddhistmunk håller en skändad staty vid sitt tempel i Marangaroo i västra Australien i januari 2009. Han tror att Hanoi stod bakom attacken. (Foto: Scott Johnson)


Vietnam har fört ett brutalt krig, såväl öppet som dolt, mot den buddhistiska befolkningen i decennier. År 1981 förbjöds officiellt landets äldsta och ursprungliga buddistiska kyrka, Vietnams förenade Buddhist-kyrka (Unified Buddhist Church of Vietnam, UBCV).

Kommunisterna attackerade den 2000-åriga traditionen och skapade en alternativ statskontrollerad buddistisk kyrka.

De som vägrade falla till föga inför denna nya ordning fängslades, torterades och till och med mördades.

Den nuvarande andlige ledaren för UBCV, den Nobelprisnominerade Thich Quang Do, har tillbringat de senaste 26 åren i husarrest i Vietnam.

Hans kamp började för flera år sedan då han som en ung munk bevittnade kommunisternas avrättningar av hans buddhistiske lärare.

Eftersom de ses som motståndare till den kommunistiska ideologin är Do och hans buddhistiska vänner föremål för förföljelse i Vietnam, och nu också utanför Vietnam.

Bara några dagar efter att munkarna i ett buddhistiskt tempel i västra Australien kritiserade Hanois poliser för religiös förföljelse höggs huvuden av på buddhistiska statyer vid templet. Händelsen inträffade i oktober och november 2009.

Den första skändningen ägde rum efter att templets huvudmunk, som är UBCV:s australiske representant, deltog vid en buddhistisk konferens i Los Angeles, där man tillkännagav sin fasta föresats att motsätta sig Hanois plan på att eliminera dem.

Den andra skändningen inträffade efter det att samme munk sponsrade en delegation av UBCV-medlemmar i exil så att de kunde möta den australiska regeringen i parlamentsbyggnaden i Canberra. Mötet organiserades för att informera regeringen om Hanois religiösa förföljelse inför dialogen mellan Australien och Vietnam om mänskliga rättigheter som skall hållas i december.

Således sågs avlägsnandet av huvudena tydligt som en varning till de australiska buddhisterna. Konsekvenserna av att buddister talar öppet om kränkningar av mänskliga rättigheter är för Hanoi geopolitiska, då deras auktoritära regim får utstå växande internationella påtryckningar ämnade att få dem att upphöra med religiös förföljelse.

USA:s utrikesdepartement gav Vietnam beteckningen ett ”särskilt oroväckande land” (”Country of Particular Concern”, CPC) första gången år 2004. CPC är en officiell bevakningslista med nationer som begått flagrant religiös förföljelse. CPC-beteckningen innebär att följden kan bli ekonomiska sanktioner, därav Hanois beslutsamhet att tysta alla kritiker.

Hanoi och Washington nådde emellertid en överenskommelse om reformer år 2006 vilket skulle leda till att Vietnam skulle tas bort från CPC-bevakningslistan.

Vietnam togs verkligen bort från CPC-bevakningslistan men de utlovade reformerna kom aldrig.

I själva verket ökade Vietnam förföljelsen och Human Rights Watch har anklagat landet för att ”starta ett av de värsta nedslagen mot fredliga dissidenter på 20 år.”

Sedan dess har krav på att Vietnam återigen sätts på CPC-bevakningslistan, från sådana som U.S. Commission on International Freedom, inte hörsammats.

Idag har Hanoi bara fått sina säkerhetsstyrkor att använda mer dolda mekanismer för religiös förföljelse.

Dessa dolda mekanismer innebär att man utökar så kallade ”lagliga” kyrkor medan man förföljer ”olagliga” kyrkor som vägrar underkasta sig kommunistisk kontroll. Religiösa grupper i hela Vietnam – buddister, Montagnard- och Hmongkristna, katoliker, sekterna Hoa Hao och Cai Dai och andra oliktänkande, såsom förespråkare för demokrati, journalister och bloggare – utsätts alla för samma förtryck.

Hanois avsikt är att använda ”söndra och härska”-politik, vilken innefattar infiltration av utländska dissidentgrupper.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28633/