Vietnam lär av Polens Solidaritet
Solidaritetsmedlemmen Miroslaw Chojecki. (Foto: The Epoch Times)


– Vi sade till dem att det är möjligt att härska över slavar men det är omöjligt att bygga ett modernt land med slavar – vi måste vara fria, sade medlemmen i polska Solidaritet Miroslaw Chojecki i Brisbane i Australien förra veckan på en fullpackad vietnamesisk restaurang.

Miroslaw Chojecki, en nyckelperson i den demokratiska oppositionsrörelsen som såg slutet på kommunismen i Polen, beskrev hur den självständiga fackföreningsrörelsen Solidaritet var med och banade Polens väg till frihet. Han var i Australien som inbjuden gäst av Committee to Protect Vietnamese Workers (CPVW) – en grupp som ägnar sig åt att förhindra utnyttjande och förtryck av arbetare i Vietnam, där användningen av billig arbetskraft är omfattande.

Trung Doan, ordförande för CPVW, sade att det fanns många likheter mellan Polen under kommunismen och dagens kommunistiska Vietnam.

– Medlemmarna i Solidaritet fick utstå arresteringar, kidnappningar och även lönnmord och detta får även aktivisterna i Vietnam utstå, sade han.

– I Polen använde kommunistpartiet också utpressning och hot – precis som i Vietnam. De placerade infiltratörer i oberoende organisationer – som i Vietnam.

– De använder propagandaapparater – statsägd television och tidningar, sade han.

– Dessa två länder är uppenbarligen olika men vi kan lära av deras erfarenhet och det finns ganska många paralleller.

Europas förvandling

Solidaritet förenade de många små arbetarpartierna som med stor risk och fara för sig själva utmanade den polska regimen under 70- och 80-talen. Den självständiga fackföreningsrörelsen proklamerade till sist kommunismens kollaps tvärs över Östeuropa genom att 1989 vinna parlamentsvalet och 1990 presidentposten till Lech Walesa.

– Kommunism tar makt med tvång men diktatorerna kollapsar inte genom tvång utan genom någon typ av enighet med samhället, berättade Chojecki för Epoch Times.

– Vi tänkte att endast en stark opposition, endast starka självständiga strukturer kan spela med i kommunisternas spel eftersom de har polisväsendet, militären, de har domstolar och fängelser… de har ekonomisk makt men vi har politisk makt och därför har vi något.

Chojecki, en utbildad kärnfysiker, blev känd som chefredaktör för den självständiga tidningen Nowa som slutligen blev Solidaritets röst.

Efter år av trakasserier och arresteringar flydde Chojecki utomlands och slog sig ned i Paris där han medverkade till att utveckla hemliga vägar för att sända pengar, tryckpressar, datorer och annat material till Polen.

Finansiering för familjerna till arbetare som arresterades för att de strejkat för sina grundläggande rättigheter var avgörande för det lyckade resultatet med Solidaritetsrörelsen, förklarade Chojecki.

– Vi ordnade hjälp till de strejkandes familjer i form av pengar, kläder till barnen och medicin.

– När då en arbetare stod emot regimen och arresterades visste personen att hans familj inte skulle bli utlämnad, barnen skulle få understöd. Det handlade inte om arbetarens säkerhet utan om hans familjs säkerhet, sade han.

Samtidigt som mycket av finansieringen kom från polska emigranter var det inte enbart polacker som gav pengar till stöd för Solidaritetsrörelsen utan mycket kom från människor i en rad europeiska länder.

– Det var inte enbart ekonomin – det var mycket viktigt för dessa människor att de inte är lämnade i sticket. Att andra i världen vet om deras mod.

Vietnamesisk koppling

Trung Doan sade att Miroslaw Chojeckis resa till Australien hjälper till att öka medvetenheten om förhållandena i Vietnam, särskilt för vietnamesiska arbetare som inte representeras av självständiga fackföreningar. Två av fyra organisatörer som har försökt grunda en självständig fackförening har på senare tid arresterats utan anklagelser, förklarade Doan. De två andra organisatörerna har försvunnit under skumma omständigheter.

– De skjuter inte dessa personer eftersom det kunde skapa stora nyheter, de skjuter inte som man sköt på folkmassorna på Tiananmen [Himmelska fridens torg, platsen för 1989 års massaker i Kina]. Det som de gör är att i tysthet föra bort organisatörerna, sade han.

Doan sade att de hoppades på att samla pengar genom Miroslaw Chojeckis resa så att de också kunde stödja familjer till dem som kämpar för sina grundläggande rättigheter i Vietnam. Miroslaw Chojecki sade att det finns över 200 000 vietnameser i Polen och att polackerna har en skyldighet att stödja andra som kämpar under kommunistregimers förtryck.

– Vi hade stöd från den demokratiska världen. Polska medborgare måste betala tillbaka skulden. Vi måste arbeta för ett fritt Vietnams framtid, sade han.

Översatt från version