Vietnam fick WWF att backa


Vietnam odlar mycket fisk och har fått en stor exportsuccé, pangasius eller hajmal som den heter på svenska. Världsnaturfonden (WWF) rödlistade emellertid fisken eftersom uppfödningen vållade svåra miljöproblem och därmed blev den en fisk konsumenter skulle undvika.

Rödlistningen ledde till att WWF inte längre skulle få lov att verka i landet. WWF:s högst ansvariga för fisk uppger att vice jordbruksministern i Hanoi var hotfull, skriver SVT på sin hemsida. WWF strök hajmalen från rödlistan.

WWF inledde in intensiv dialog med Vietnams regering och fiskeindustri och hittade en lösning till nytta för naturen och fisket.

– Vi har inte böjts oss för någon regering utan i ett låst läge fått igenom en stark överenskommelse. Redan inom några år kommer 75 procent av hajmalsexporten att vara certifierad. Det gynnar både miljön kring Mekongfloden och konsumenterna, säger Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWFs internationella huvudkontor i Gland, Schweiz på WWF:s hemsida.

– Köp i första hand miljöcertifierade fiskprodukter enligt MSC och Krav eller fiskar med grönt ljus. Genom att följa våra råd kan konsumenterna göra det mest miljömedvetna valet, säger Inger Näslund, fiskeexpert på WWF i Sverige.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) skriver i sin rapport State of World Fisheries and Aquaculture att världskonsumtionen av fisk aldrig har varit så hög som nu med 17 kilo fisk per person och år.

Rapporten säger att en tredjedel av fiskebeståndet är överexploaterat, nedfiskat eller under återhämtning efter nedfiskning. Mer än hälften är fullt utnyttjade och bara 15 procent av fiskebestånden är nu underutnyttjade.

142 miljoner ton fisk tas upp årligen, varav 46 procent kommer från vattenbruk, odlad fisk. Det blir allt färre jobb inom fisket utan det här i vattenbruket som antalet jobb kommer att finnas framöver.

Störst på vattenbruk är Kina som står för hälften av den globalt odlade fisken, följt av Indien och Vietnam.