Vidskepliga partitjänstemän i Kina tror att sex med oskulder leder till befordran
Yuan Yulai från hans Sina Weibo-konto. Yuan har företrätt barn som utsatts för sexualbrott och har utsatts för påtryckningar från tjänstemän som övervakar rättsväsendet som vill få honom att avstå från sådana fall. Ett nätverk av lagar och lagtolkningar gör tjänstemännen svåra att straffa. (Foto: Skärmdump från Weibo.com via Epoch Times)


Den ström av fall med våldtäkt mot barn som avslöjats inom det Kinesiska kommunistpartiet under de senaste veckorna kan delvis förklaras med en vidskeplig tro på att sex med oskulder ökar chanserna att bli befordrad.

Guangzhou-baserade advokaten Sui Muqing sade till Radio Free Asia att det verkar ha blivit ett vanligt nöje bland kommunisttjänstemän att ta flickors oskuld.

”Det finns en vidskeplig ordlek baserad på likheten mellan orden för oskuld och tjänstemän på ’första nivån’, vilket har lett till ett hemskt beteende bland många okunniga tjänstemän”, sade han. ”Enligt det här tänkandet, om du vill vara säker på att en flicka är oskuld så måste du ha tag på en flicka som fortfarande går i grundskolan.”

Det här har
pågått i åratal, och offren och deras familjer har kämpat för rättvisa i ett system som gynnar partimedlemmar. Dessutom pressas advokater som försöker hantera sådana ”känsliga” frågor.

All-China Women’s Federation har varje år sammanställt de klagomål via brev eller besök som rör sexuella övergrepp mot barn, enligt en rapport från China Youth Daily i juli förra året. Under andra halvan av 1997 var det 135 fall, men antalet ökade till att bli tjugo gånger så stort under de följande tre åren. 1998 var det 2 948, 1999 var det 3 619, och 2000 var det 3 081 fall.

Sedan år 2005 har det bara funnits 40 rättsfall som rör sexuella övergrepp mot barn i Kina, där det är tillåtet med sex i samförstånd från 14 års ålder, enligt en rapport framtagen i samarbete mellan Legal Evenings News och Beijing Youth Legal Aid and Research Center. Nästan hälften av de svarande var offentliganställda, bland annat tjänstemän inom rättsväsendet, lärare och ombud till Nationella folkkongressen på länsnivå.

Hefei-advokaten Chen, juridisk rådgivare vid den Nationella folkkongressens kontor för brev och besök, skrev på sin mikroblogg (weibo) att vissa kommunisttjänstemän på läns- och departementsnivå försöker bli befordrade till byrånivå genom att ha sex med oskulder. Han refererade till ett flertal medierapporter om sådana kadrer i staden Wanning, som enligt kinesisk lag borde dömas till dödsstraff.

”En rapport gällde nio flickor där den yngsta bara var 6 år gammal”, tillade Chen. ”På grundval av artikel 236 i straffrätten kan alla som begår våldtäkt dömas till döden om något av fem olika scenarier gällde. Att ha sex med oskulder står för fyra av dem, eftersom det anses vara det mest skadliga och att dessa brottslingar mest förtjänar dödsstraff.”

Dock har vissa ändringar försvagat straffrätten om sexualbrott mot unga flickor. Våldtäkt av minderåriga flickor kan ge dödsstraff, men en klausul som infördes 1997 låter förövare istället åtalas för ”prostitution med minderåriga”, om de till exempel kan åberopa okunskap om offrets ålder eller om pengar varit inblandade.

Den tidigare biträdande domaren i Kinas Högsta domstol, Huang Songyou, tolkade lagen vidare år 2003 och sade: ”Om svaranden inte vet att flickan är under 14 år och sexuella relationer är ömsesidigt överenskomna och utan allvarliga konsekvenser, bör det inte betraktas som ett brott.”

Huangs manipulation av lagen gav upphov till en hel del kontroverser som medförde att fall därefter inte följde denna riktlinje. År 2010 blev han dömd för korruption till livstids fängelse, och inte helt oväntat handlade det bland annat om hans intresse för unga flickor.

Den välkände rättighetsadvokaten Yuan Yulai bloggade om de störningar som advokater råkar ut för när de försöker ta sig an sådana fall. Han sade om ett visst fall: ”Advokaterna fick en order från justitiebyrån att de inte kunde representera våldtäktsfall rörande unga flickor – de kunde försvara sexförbrytarna men inte barnoffren.”

I en intervju med Epoch Times sade Yuan Yulai att ämnet är mycket ”känsligt”, inte bara för att det handlar om tjänstemän utan om man erkänner hur allvarligt problemet är så kan det allvarligt påverka ”samhällets stabilitet”, om media och den allmänna opinionen blir inblandade.

Yuan förklarade hur myndigheternas motstånd kan yttra sig.

– Vår tillsynsavdelning vidarebefordrar myndigheternas idéer, fast de inte kommer att hindra oss från att företräda klienter. De försöker lägga sig i, men advokater kan också stå på sig. Vi sätts under press i de här känsliga fallen och det hänger på hur mycket vi kämpar emot.”

När Yuan frågades
varför detta att representera barn som utsatts för sexualbrott ansågs vara en känslig politisk fråga som rör samhällets stabilitet, som myndigheterna påstår, skrattade han.

– Människor som inte bor i Kina kommer naturligtvis inte att förstå. Ibland förstår inte ens vi.

Översättning från kinesiska av Frank Fang. Research av Ariel Tian.

Översatt från engelska