"Vi saknar möjlighet att tygla utsläppen av växthusgaser"
OECD:s generalsekreterare Angel Gurria. Foto: Eric Piermont /AFP /Getty Images


OECD:s generalsekreterare Angel Gurria uppmanar världens regeringar att de måste ta itu med klimatproblemen. De måste införa en bred långsiktig plan för sin klimatpolicy, omdirigera energiinvesteringar och påskynda innovationer som minskar utsläppen av växthusgaser.

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, främjar den policys som kan förbättra den ekonomiska och sociala välfärden runt om i världen, enligt hemsidan.

På en föreläsning om klimatförändringar i London den 3 juli, sade Angel Gurria att användandet av fossila bränslen kommer att fortsätta dominera så länge vi inte har en samordnad klimatpolitik.

– Vi behöver en stark, trovärdig och förutseende klimatpolitik. Till exempel att avskaffa subventioner för att få bort konsumenternas beroende av fossila bränslen, sade Gurria.

Oil Change International är en grupp som inriktar sig på att exponera de verkliga kostnaderna för den fossila bränsleindustrin. De beräknar att till juli 2014 spenderade USA 37,5 miljarder dollar årligen på subventioner för fossila bränslen. Andra länders regeringar medverkar med subventioner till minst 775 miljarder dollar per år.

Missad möjlighet

Regeringar hade kunnat införa eller höja koldioxidskatter som svar på den senaste tidens fallande fossila bränslepriser. Men de har misslyckats med att utnyttja den möjligheten. Det är en möjlighet som har missats!

Några regeringar har redan börjat införa och höja koldioxidskatten. Till exempel har British Columbia i Kanada den högsta koldioxidskatten på det västra halvklotet. Men ett internationellt avtal om utsläppsminskning är osannolik eftersom det skulle begränsa den inhemska politiken i alla länder.

Utan en samordnad klimatpolitik tror Gurria att konsumenter kommer att kräva mer billiga energikällor och producenterna kommer att hitta nya och billigare sätt att leverera dem. Eftersom kol är den vanligaste energikällan i världen tror de flesta experter att det kommer att vara det bränsle man väljer trots påtryckningarna att nå målet att minska koloxidutsläppen.

Inget övergående bekymmer

Gurria säger att ett av problemen med att nå dessa mål är att regeringarna möts av kraven från olje- och gasproducenter att lätta upp skattesystemen för att stödja produktionen och forskningen. Han tog upp flera andra orsaker till varför regeringar hålls tillbaka. Bland annat deras underlåtande att överväga kända kommande katastrofer i sina investeringsbeslut och sin politik. Och underlåtenheten att anpassa sin politik till en ekonomi med låga koloxidutsläpp.

Forskare har varnat för att en snabb temperaturökning kan resultera i katastrofer som en global jordbrukskollaps, utsläpp av metangas från hav och jord, utrotning av arter och en höjning av havsnivån.

Med dessa potentiella hotande katastrofer i sikte undrar Gurria varför de verkar ses som enbart ett övergående bekymmer, och varför vi ivrigt förbereder för det ögonblick då ny olja och gas blir tillgängliga från Arktis!

Översatt från engelska.