“Vi måste samarbeta nu”
En risodlare i Yangshou i södra Kinas Guangxi provins. (Foto: AFP Photo/Frederic J. Brown)


I Johannesburg hölls nyligen ett möte där världens regeringar träffades för att diskutera framtidens jordbruk. FN:s miljöprogram för miljöutveckling, UNEP, hade sitt sista planeringsmöte i Sydafrika med International Assessment of Agricultural Science and Technology for Assessment (IAASTD)

– Jordbruk handlar inte bara om att stoppa ned något i jorden och sedan skörda det, utan det handlar mer om sociala och miljömässiga variabler som kommer att bestämma den framtida kapaciteten hos jordbruket för att hållbart kunna försörja åtta eller nio miljarder människor, sade Achim Steiner, UNEP:s executive director.

Mötet har resulterat i en rapport som säger att vi har kommit till gränsen för att hålla insekter stången, hålla jorden bördig och hålla dricksvattnet rent. Gentekniken är inte heller lösningen på världssvälten utan småskaliga och ekologiska metoder ställs i fokus.

Viljan till förändring är många gånger låst på grund av ekonomiska och politiska ställningstaganden.

– Det här gäller särskilt många OECD-medlemsländer som är starkt emot alla förändringar i handels- eller bidragssystemen. Utan reformer här kommer många fattiga länder att få mycket svåra tider, sade Dr Hans Herren, en av IAASTD:s ordförande.

I många länder tas för givet att maten finns där och lantbrukarna och deras anställda får många gånger liten uppskattning för att de förvaltar nästan en tredjedel av jordens mark. Nu när det behövs en ökning av lantbruksvetenskap, utbildning och träning som inkluderar dem som arbetar med jorden, minskar dessa.

Vid mötet fanns en omfattande kunskap hos människor som sällan förs samman. De drog slutsatsen att vi har lite tid att förlora om vi ska förändra kursen, annars sätter vi våra barns framtid i fara. Professor Judi Wakhungu sade:

– Vi måste samarbeta nu därför att ingen enskild institution, ingen enskild nation, ingen enskild region, kan tackla den här frågan ensam. Det är dags nu.

Källa: UNEP, Agriculture – The Need for Change

IAASTD:s hemsida: agassessment.org