Vi måste balansera ansvaret och lidandet
En besökare tittar på konferenslogon vid ingången till Bella Center där Köpenhamns klimatkonferens hålls den 8 december 2009. (Foto: AFP/Adrian Dennis)


En förvirrad skepsis kring klimatfrågan uppstod efter att forskare vid East Anglia universitetet tidigare blev bestulna på dokument, vilka antydde att den forskningsdata kring den globala uppvärmning hade manipulerats. British Met Office har därför släppt temperaturdata som visar att en global uppvärmning verkligen har skett.

Nicholas Stern som skrev den brittiska rapporten om global uppvärmning, menar att den eller de som tog dokumenten vid East Anglia universitetet har rört till debatten i ett kritiskt skede. Dokumenten, vilka sedan lades ut på  nätet, visar att forskare vid East Anglia kan ha manipulerat data för att dessa skulle passa in i deras teori och att andra forskares bidrag till forskningen inte togs upp.

På grund av den här stölden har British Met Office, Englands motsvarighet till SMHi, släppt temperaturdata från hela världen från över 1 500 mätstationer och mer data kommer senare. De menar att dessa data visar att den globala temperaturhöjningen över land har stigit de sista 150 åren och att den globala uppvärmningen har ökat sedan 1970-talet.

I en del områden,
delar av Afrika och i centrala Asien, kommer antagligen år 2009 att ”bli det femte varmaste året”, säger Michel Jarroud, generalsekreterare hos World Meteorological Organization.

– Årtiondet 2000-2009 kommer förmodligen att slå värmerekord, det blir varmare än 1990-talet och varmare än 1980-talet och så vidare, sade Jarraud.

Hasan Mahmud, miljö- och skogsminister från Bangladesh, menar att hans land är det mest utsatta landet när klimatförändringarna slår till. Om havsnivån höjs med bara en meter kommer minst 20 miljoner människor att drabbas i Bangladesh. Skulle sedan glaciärerna på Himalaya smältas blir situationen ännu värre. Landet har 150 miljoner invånare.

En av de frågor
som ska tas upp på miljökonferensen är startandet av en klimatfond. Innan denna ens beslutats och hur pengarna ska fonderas, begär Bangladesh 15 procent av fondens pengar till de människor som måste flyttas, om den globala uppvärmningen slår hårt mot landet.

För att hjälpa underutvecklade länder puffar Frankrike för en politisk lösning vid klimatkonferensen, då de vill introducera en liten skatt på 0,005 procent på finansiella transaktioner. Pengarna ska användas för att motarbeta fattigdomen, och arbeta för utbildning och hälsa för att möta miljöförändringar.

Frankrike har förberett förslaget väl. I oktober stod det som värd för en konferens i Paris med 59 länder och tillsammans med finans- och ekonomiexperter sattes förslaget ihop. Utrikesminister Bernard Kouchner säger att ”all världens människor kommer att acceptera denna typ av bidrag”

– Det kommer att ske, tro mig, det kommer att ske. Jag vet inte när. Men jag vet att vi måste balansera ansvaret och lidandet i den här världen, sade Kouchner.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckte sina förhoppningar om det franska förslaget och sade att när 105 av världens ledare träffas den 18 december i Köpenhamn blir det ett momentum för att nå en stark politisk överenskommelse.

– Ju mer ambitiöst och ju starkare argument vi har i Köpenhamn, desto lättare och snabbare blir processen vi måste igenom för att nå ett lagligt bindande avtal år 2010.

Källa: COP15