”Vi har förts bakom ljuset hela vårt liv”
"Hoppa av det Kinesiska kommunistpartiet", betyder de kinesiska tecknen. (Foto: The Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas "Tuidang" på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat "Nio kommentarer om kommunistpartiet", en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Fram till den 4 juni 2014 har antalet utträden ur partiet och dess underorganisationer nått 167 388 910.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang-uttalanden som lämnats av kineser den 13-17 april 2014.

Lämnar kommunistiska ungdomsförbundet och unga pionjärer

Under alla dessa år har kommunistpartiet haft ett strypgrepp runt våra halsar, dragit runt oss i näsan, och tvingat oss att följa det! Det var de som gjorde alla de dåliga gärningarna, men det är vi medborgare som har fått ta konsekvenserna! I dag är vi glada att vi har möjligheten att få veta sanningen! Vi vill meddela vårt utträde ur kommunistiska ungdomsförbundet och unga pionjärer, för att bli av med partiets ondskefulla odjursmärke, undvika katastrofer och välja en underbar framtid!

Sun Yidan, Gu Dao’an, Gao Tongyi, Guan Weiyu, Zhou Qunqi
Shenzhen, Kina, 2014-04-13, 23.42

Jag hoppar av partiet och alla dess underorganisationer

Partiets onda och ruttna natur är som en demon. Jag hoppar frivilligt av partiet och alla dess underorganisationer.

Zhang Yi
2014-04-13, 18.44

Meddelande om mitt lämnande av partiet

Jag gick med i Unga pionjärerna när jag var barn, men denna ondskefulla organisation bedriver hela tiden politiska kampanjer och har orsakat många oskyldiga människors död. Nu meddelar vi högtidligt vårt utträde ur denna ondskefulla organisation. Vi vill inte vara dess syndabock. Jag vill vara en ren och fläckfri kines.

Hao Yun
2014-04-13, 20.06

Vi hoppar av partiet för att skyddas av Gud

I dag tittade vi på ett Shen Yun-uppträdande och fick veta sanningen om Falun Dafa och partiets onda historia och natur. Därför lämnar vi ett högtidligt meddelande om att träda ut ur partiet och dess underorganisationer. Vi hoppar av partiet för att skyddas av Gud!

Leo Dai, USA
2014-04-13, 13.45

Jag hoppar av partiet och dess underorganisationer

Vi kan inte säga någonting nu, men en dag kommer vi att kunna tala, och alla kommer att säga att Mao var en kriminell person som ska fördömas i tusentals år. I Kina finns det ingen yttrandefrihet. Himlen har ögon! Jag hoppar av partiet och alla dess underorganisationer!

Lao Chen, chaufför
2014-04-15, 20.46

Träder beslutsamt ut ur partiet

Vi har följt partiet i hela vårt liv. Vi har inte gjort någonting för vårt land och dess folk som kan ge oss dåligt samvete. Vi har gett vårt hela liv till landet och folket, mycket mer än till våra egna barn. Vi var emellertid hjärntvättade av marxism, leninism och maoism. Under olika kampanjer genomsöktes vårt hus två gånger, vi straffades och fördömdes, och skickades till landsbygden för att utföra arbete. Vi har förts bakom ljuset hela våra liv! Om vi dog i dag skulle det finnas en viktig sak som vi inte har lagt tillrätta! Vi är ett par i 80-årsåldern, vi är beslutsamma att träda ur partiet!

Wang Guangqi och Zhu Zhongbi
2014-04-15, 13.01

Jag träder ur de Unga pionjärerna

Mitt namn är Lao Jia. I tusentals år, generation efter generation, har vår familj levt i staden Changzhi i Shanxiprovinsen, men stadens partisekreterare sålde vår gård till ett gruvbolag utan att diskutera det med någon av oss. Kontorsbyggnaderna byggdes på denna mark. Jag kan inte bruka jorden längre. Jag har överklagat till lokala regeringen och alla tillhörande myndigheter. Under fem års tid gick jag till dem, men förgäves. Hur kommer det sig att den här frågan inte kan lösas av någon av de ansvariga myndigheterna? Vem skyddar böndernas intressen? Varför är det så svårt för bönderna att skydda sina egna intressen? När jag var barn var jag en ung pionjär. Men i dag är regeringen alltför korrupt, ju fortare jag hoppar av desto fortare kommer jag att känna ro!

Lao Jia, Changzhi, Shanxiprovinsen
2014-04-16, 06.42

Meddelande om att träda ur partiet

Chefen för partiets 610-byrå, Li Dongsheng, har gripits. De som har förföljt goda människor har fått sin vedergällning. Jag meddelar att jag träder ur partiet och alla dess underorganisationer.

Cheng Shunxing, Jining, Shandongprovinsen
2014-04-16, 12.59

Träder ut ur Unga pionjärer

Vi meddelar med största allvar att vi träder ut ur de Unga pionjärerna. När jag var ung och svor eden om att gå med i Unga pionjärerna kände jag att jag kontrollerades av en demonisk förtrollning. Jag vill bli av med denna demoniska förtrollning nu. Varför misshandlas och trakasseras goda människor i det här samhället, utan att få sin beskärda del? Jag har sökt svaret till detta. Efter att ha läst ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” förstod jag plötsligt, jag har tur, för jag inte gick med i Kommunistiska ungdomsförbundet eller partiet. Dessutom har jag fått vetskap om radiostationen Sound of Hope och har blivit en lojal lyssnare, så nu har jag fått chansen att lära känna den verkliga situationen i Kina.
Tack så mycket.

Luo Chunhao, Shulan, Jilinprovinsen
2014-04-17, 22.31

Meddelande om att träda ur partiet

Jag är väldigt missnöjd med partiet eftersom jag har blivit illa behandlad i många år. Mina soldatkamrater har publicerat information på internet hur illa mitt fall har skötts, och många internetanvändare i många länder har kommenterat det. På grund av detta sattes mitt QQ-konto (kinesiskt socialt medium) under bevakning. De [myndigheterna] gav inte någon förklaring gällande mitt fall, och inte heller ville de lösa det. Jag har inte betalat medlemsavgiften till partiet på många år, och vill meddela att jag träder ut ur Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer.

Shi Daojun, Henanprovinsen
2014-04-17, 11.40