Veteranjournalist ger sin syn på Falun Gong-frågan
Mr. Wu Baozhang (Wang Hong/The Epoch Times)


Den 25 april, för 11 år sedan, samlades spontant 10 000 kinesiska medborgare, alla Falun Gong-utövare, framför statsrådets vädjandekontor för att fridfullt vädja för rätten att utöva sin tro på Sanning, Godhet och Tålamod. Händelsen, numera känd som ”Falun Gongs fridfulla vädjan 25 april”, gjorde Falun Gong internationellt erkänt. Det var också början på en fridfull protest, som hittills har pågått i elva år, från den största gruppen av människor som någonsin förföljts i Kina. 

Wu Baozhang, tidigare chefredaktör för kinesiska Radio France Internationale (RFI), delade med sig av sina åsikter om Falun Gong-frågans påverkan och hur det har påverkat det kinesiska samhället i stort. Han pratade också om framtida trender i det kinesiska samhället och ställningstagandet från vilket demokratiska länder ser på kinesiska spörsmål. 

– Jag tror att 25 aprilincidenten markerade början på en fridfull protest som ett sätt för kineser att motstå förföljelse genom att klargöra fakta och motsätta sig det kinesiska kommunistpartiets (KKP) lögner och våld. 

Wu ser det också som en startpunkt för kinesiska mänskliga rättigheter och antivåldsrörelse för 20:e århundradet. 

KKP:s 11 års brutala förföljelse och förtryck är inte bara ett misslyckande att utrota Falun Gong utan har också fått Falun Gong att påverka den historiska och moraliska kartan.

Innan han gick i pension 2003 hade Wu arbetat för Xinhua i 28 år och efter det för RFI i 13 år. Han sade att han har bevakat Falun Gong sedan 25 aprilincidenten 1999, och slutsatsen är att ”Falun Gong-frågan är kärnan bakom alla politiska frågor i Kina”. 

– Jag ser det inte utifrån Falun Gongs synpunkt; jag ser på det utifrån, precis som en journalist som arbetar i dagens sociala miljö, sade han. 

Trots att han inte har kunnat återvända till Kina, säger Wu att han fortfarande kunnat hålla reda på vad som händer i Kina genom olika medel. 

– Efter elva års brutal förföljelse finns det fortfarande många Falun Gong-utövare i varje samhällsskikt i Kina. När jag fortfarande jobbade för RFI innan pensioneringen 2003, fick jag veta genom mina vänner i Peking att de ofta fick en Falun Gong-broschyr i sina brevinkast. 

Och under tiden som förföljelsen pågick i Kina, noterar Wu att det fanns en parallell utveckling – Falun Gong blev under samma tid en internationell rörelse. Det finns för närvarande Falun Gong-utövare i Nordamerika, Europa, Japan, Taiwan, Indien och andra asiatiska länder. 

– Detta visar att Falun Gongs principer och värderingar inte bara har blivit allmänt accepterade av kinesiska avkomlingar utan såväl av folk internationellt, sade Wu. 

Efter att i 70 år överlevt alla politiska kampanjer som KKP har startat sedan det tog makten i Kina, säger han att han mycket väl förstår KKP. 

– Orsaken till att KKP hela tiden startade politiska kampanjer under de senaste 60 åren är för att behålla dess makt.

Genom alla dess politiska kampanjer, säger han, att KKP alltid lyckats i dess förföljelsekampanjer, även till den grad att man framgångsrikt lyckats ”omskola” dess offer. Till och med forna dissidenter har ”gett efter och lovordat KKP efter att ha blivit förföljt av det”. 

– Under KKP:s tyranni har ingen förföljd grupp någonsin kunnat motstå förföljelse så modigt och uthärdande som Falun Gong har gjort; inte heller har någon grupp kunnat exponera KKP:s lögner och våld så omfattande som Falun Gong har gjort. Aldrig. 

– Ingen grupp som fallit offer för KKP:s tyranni har kunnat lämnat in stämningsansökningar utomlands mot ledaren för förföljelsen av Falun Gong som man har gjort mot Jiang Zemin, och fått sympati och stöd från den internationella domstolskåren. Aldrig. 

– Och ingen grupp under KKP:s förföljelse har kunnat samla en uppträdande konstgrupp som Shen Yun Performing Arts för att runt om i världen lansera traditionell kinesisk kultur. Jag tror att Shen Yun har blivit en klassiker inom kinesisk konst och uppträdande. 

Genom att ha arbetat både med kinesiska och utländska medier, säger Wu, att han vet hur mycket krut KKP lägger på för att påverka västerländska medier. Han säger att KKP ofta bjuder in västerländska reportrar till Peking för att vidarebefordra KKP:s riktlinjer till dem för hur man ska rapportera. 

När han var chefredaktör för RFI:s kinesiska program fick han ett telefonsamtal från den kinesiska ambassaden år 2000. Han gick till ambassaden, och efter några artighetsfraser, tog den kinesiska tjänstemannen fram en låda med material, som var fylld med anti-Falun Gong-propaganda. Tjänstemannen sade till honom: ”Vi hoppas att ert program från och med nu inte rapporterar om Falun Gong.” 

Wu insåg att KKP gjorde vadhelst det kunde för att påverka internationella medier med anti-Falun Gong-propaganda. Orsaken till detta säger Wu:

– Jag är ytterligare övertygad om att det beror på att Falun Gong-frågan verkligen är kärnan bakom alla politiska frågor i Kina. 

Av alla de grupper som förföljts av KKP under alla år, tror Wu att KKP:s oro för Falun Gong, beror på att den andliga gruppen den enda som grundligt avslöjat KKP:s natur. 

Falun Gong har också framgångsrikt lämnat in stämningsansökningar mot ledaren för förföljelsen, både utomlands och i FN.

– Det har aldrig funnits en grupp som den här i Kinas moderna historia, sade Wu. 

– KKP hade i början planer på att utrota Falun Gong på tre månader eller ett år. Men det är uppenbart att Falun Gong-gruppen är okrossbar, då den är rättfärdig, och dess utövare kommer aldrig att ge upp sin tro. Så ju mer KKP förföljer Falun Gong desto fortare går det mot sin undergång. 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34222/

Kinesisk originalversion: http://epochtimes.com/gb/10/4/25/n2887711.htm