Vetenskapsmän i Ukraina tror inte på Darwins evolutionsteori
Charles Darwin, skaparen av evolutionsteorin (Foto: Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)


I ukrainska skolor borde skapelseteorin om att världen skapades av en allsmäktig skapare läras ut, inte Darwins evolutionsteori. Detta deklarerades nyligen av ukrainska vetenskapsmän vid en presskonferens i Kiev.

– Det är omöjligt att höja sitt medvetande utan en tro. Det är alltför naivt att tro att det kan göras genom kultur och konst. Om en person uppfostras som efterföljare till djur, det vill säga apor, kommer han att bli lik dem, sade Valentin Zhalko-Titarenko, framstående vetenskapsman på Institutionen för epidemiologi och smittsamma sjukdomar.

Vetenskapsmännen förvånas över att man i ukrainska skolor föredrar att lära ut Darwins evolutionsteori. Faktum är att det bara är en av teorierna kring människans ursprung.

– Hur kommer det sig att det i vårt land, som är ett av de mest civiliserade länderna i världen, bara finns en teori, det vill säga Darwins teori? Det är faktiskt inte något demokratiskt tillvägagångssätt, anser Vladislav Olhovsky, chef för Institutionen för kärnforskning på Nationella ukrainska vetenskapsakademin.

Vetenskapsmännen anser att dagens läroböcker är partiska och behöver förändras, särskilt läroböckerna i biologi, geografi, astronomi och forntida historia. De har redan tagit upp frågan i ett brev till ukrainska utbildningsministeriet. Emellertid fick de endast ett ”formellt svar”.

– Som ansvarig kan jag använda all slags litteratur, men det ska vara godkänt av utbildningsministeriet, sade Anatoly Shevchenko, rektor för Donetsks statliga institut för artificiell intelligens.

Skapelseteorin, eller kreationismen, motsäger stora delar av de fakta som vetenskapen hävdar gäller för universums evolution och livet självt. Kreationisterna menar dock att deras teorier om skapelsen är vetenskapliga. Gång på gång har detta lett till konflikter kring innehållet i skolans undervisning.

Anhängare till skapelseteorin kritiserar hypotesen om en slumpartad framväxt av livet, och hävdar att modern biologi inte kan förklara ursprunget för livet och det mänskliga sinnet.

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-11/43780.html