Vetenskapsmän använder bakterier för att skapa fotografiska bilder
(Photos.com)


Ett forskarteam har tillkännagivit att de hade lyckats skapa fotografier av sig själva genom att programmera E-kolibakterien att åstadkomma bilder på samma sätt som Kodak film skapar bilder.

De kusliga, gula och svarta fotografierna är den senaste utvecklingen inom ”syntetisk biologi”, ett forskningsområde som till stor del startats genom kemisters och ingenjörers ambition att manipulera bakterier och andra mikroorganismer till att bete sig som mikromaskiner. Målet är att skapa nya kraftfulla och billiga sätt att producera läkemedel, alternativ till fossila bränslen och till och med att utföra matematiska funktioner.

– Det finns en slags hackerkultur bakom allt detta, sade Chris Voigt, forskare på University of California i San Francisco.

Voigt är senior-redaktör för området bakterier som film i tidsskriften Nature.

Voigt och hans kollegor tog den vanliga E-kolibakterien och lade till en ljuskänslig gen från alger som gjorde så att ett svart pigment skapas endast när bakterien befinner sig i mörker.

Organismerna, som är mest kända för att bidra till matförgiftning, spreds sedan på en glasskiva över ett stort blad med fettåligt papper och placerades i en temperaturkontrollerad kuvös. En kraftig diaprojektor skapade fotografiska bilder genom ett hål i toppen av kuvösen, och utsatte en del av bakterierna för ljus.

Mörka delar av de 35 mm tjocka glasen blockerar ljuset från att träffa bakterierna och färgar de partierna på pappret mörka. De delar som utsätts för ljus behåller då den gulaktiga färgen av den modifierade E-kolibakterien.

Resultatet är en permanent bild likvärdig med en 100 megapixels digitalbild. Med andra ord är det en ungefär 10 gånger skarpare bild är från högkvalitativa skrivare.

Arbetet är dock inte avsett för den kommersiella marknaden, speciellt inte eftersom det tar omkring två timmar att producera en enda bild.

– De kommer inte att konkurrera ut Kodak från branschen i det närmaste, sade Drew Endy, syntetbiolog på Massachusetts Institute of Technology.
 
Istället ska skapelsen användas för att kontrollera mikroorganismer med en förutbestämd uppgift när laserljus strålar på den.

Inom området syntetisk biologi strävar man efter att skapa komplexa biologiska system som fungerar lika logiskt och pålitligt som datorer, ett steg vidare från genetisk framställning där en enskild gen delas till bakterier och andra celler för att producera läkemedel.

Bioetiker och nationella säkerhetsexperter i USA är dock oroade över att syntetbiologerna uppfinner teknologi som kan användas av terrorister. Det finns också en rädsla för att ett oskyldigt misstag där nyligen skapade organismer kan transporteras utanför labbet och potentiellt skapa förödelse.

http://www.theepochtimes.com/news/5-11-27/35012.html