Vem kommer att återuppbygga Gaza?
Palestinska arbetare för UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) delar ut filtar till hemlösa i organisationens lager i Gaza, den 29 januari 2009. (AFP PHOTO/ Oliver Laban-Mattei)


Nu när bombattackerna upphör, elden slutar att brinna, soldaterna överger området och journalisterna anländer till Gazaremsan, börjar folket att inse vidden av förstörelsen i området.

Operation gjutet bly, som Israel har kallat konflikten, har ödelagt Gazaremsan och stora summor pengar och resurser krävs för att återuppbygga landet.

Nu börjar nästa slagfält att ta form i denna operation då politiker från alla håll ska besluta om hur man och vem som ska återuppbygga det krigsskadade Gazaremsan och sålunda stärka sitt inflytande på Gazafolket.

Efter vapenstilleståndets inträde den 17 januari gick befolkningen i Gaza ut på gatorna och fortsatte med sina normala liv. Döda kroppar avlägsnades från förödelsen och många fick läkarvård för första gången sedan kriget började i december.

– Jag började åka runt i Gaza för att se massförstörelsen och förödelsen, sade den unga journalisten och bloggaren Sameh Akram Habeeb, som bor i Gazaremsan, i en telefonintervju med Epoch Times.

– Många har fått sina hus förstörda och de har ingen stans att bo nu.

Han sade att en del har funnit skydd i skolor, men vädret är kallt och många har ingenstans att ta vägen.

– Allt är förstört! sade han.

Han sade att vattnet, elförsörjningen, telefonlinjerna och avloppssystemet har förstörts. Böndernas nötkreatur har dödats. Och på gatorna får man höra tragiska berättelser som den om familjen Samune i samhället Zaytoon som han träffade på sin resa. Denna familj förlorade fler än 30 släktingar.

Hakim Hasina var en framgångsrik affärsman i Gaza som levde på att göra affärer med israeler. Efter att man stängt gränsen kunde han emellertid inte fortsätta med sin affärsrörelse. I måndags sade han med en optimistisk ton, på flytande hebreiska, att ”vapenstilleståndet är nu ett gott tecken för båda folken”.

– Vi har fått nog av rädslan för flygvapen och skjutande. Nu tackar vi gud, det har blivit lugnare […] vi tycker om fred, vi vill ha fred, sade han.

Habeeb sade att palestinierna under en lång tid upplevt det som att Israel kollektivt straffar folket i Gaza, vilket späder på hatet mot den judiska staten.

Om Israel vill få folket att tro på deras påståenden att det endast var Hamas som var måltavla och inte civila, något som många i Gaza har svårt att tro på, menar Habeeb att Israel behöver ”visa godhet och omvårdnad […] och be de civila om ursäkt genom att kompensera dem och återuppbygga Gaza”.

Habbeb förklarar att det för närvarande finns två huvudläger när det gäller att analysera krisen i Gaza – lägret Hamas och dess supportrar i Iran, Syrien och Qatar samt den palestinska myndighetschefen Mahmud Abas läger som stöds av USA, Egypten, Saudiarabien och flera andra moderata arabländer.

Enligt en artikel i israeliska tidningen Haaretz har det israeliska utrikesdepartementet startat en tankesmedja där ett av målen är att förhindra Hamas och Iran från att ta kontrollen över återuppbyggnaden av Gaza. Den politiska huvudstaden kommer att tillfalla de grupper som återuppbygger Gazaremsan.

– Det är ganska uppenbart att återuppbyggnaden kommer att vara nästa roll i slagfältet, det kommande politiska slagfältet, förklarade Shlomo Brom för det Israelsbaserade institutet för nationella strategiska studier.

Under nästkommande år tror han att en kamp mellan Hamas-relaterade grupper och moderata arabländer kommer att äga rum. Han tror också att det internationella samfundet, det vill säga USA och Europa, kommer att betona återuppbyggnad av Gaza.

Brom menar att de moderata länderna kommer att stödja den palestinska myndigheten, för att förhindra Hamas från att ta åt sig äran för återuppbyggnaden av Gaza, och att Hamas kommer att försöka förhindra detta och pressa dem att hjälpa Gaza genom Hamas.

Detta kan leda till en lång och mödosam återuppbyggnadsprocess, förklarade han.

Så länge som Hamas kontrollerar Gaza kan Israel inte fullt ut hjälpa till, hävdar Brom. De kommer istället att hjälpa till genom internationella organisationer.

Många förväntar sig att United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) ska underlätta återuppbyggnaden.

Enligt UNRWA:s webbsida är 750 000 Gazabor beroende av UNRWA för att kunna få mat, 200 000 barn går i 221 UNRWA-skolor runt om i Gaza och de finns i 18 hälsocentra i området.

Men Eli Carmon från det internationella institutet för kontraterrorism i tvärvetenskap med centrum i Herzlia hävdar:

– UNRWA har i själva verket varit under Hamas kontroll i fem år – alla inom dess medier och höga palestinska politiker och tjänstemän är på ett eller annat sätt Hamas-medlemmar.

Han hävdar att dessa politiker eller tjänstemän ser till att UNRWA:s bistånd kommer att förmedlas genom de som har förbindelse med Hamas.

Den erfarne israeliska krigskorrespondenten och kommentatorn Ron Ben Yishai förklarade för Epoch Times att ”de som återuppbygger Gaza kommer att vara de som bestämmer Gazas öde och de kommer till en stor de att kunna bestämma hur snabbt Hamas makt förstärks”.

Ben Yishai säger att de som ser till att cement når fram till Gaza kommer att vara de som bestämmer huruvida det kommer att användas för att bygga bostäder eller gräva nya tunnlar genom vilka Hamas kommer att kunna återupprusta sig självt; de som ser till att kemikalier och gödningsmedel når fram kommer att kunna bestämma huruvida det kommer att användas till jordbruket eller för att tillverka sprängämnen.

– Därför är återuppbyggnaden av Gaza en verklig kamp, och det förväntas att Abu Mazen [Mahmud Abas], Europa och Egypten vill ta sig an detta företag. Detta är orsaken bakom Sharem El-Sheikh-konferensen, säger han.

Samtidigt skyndar Iran sig att meddela att landet kommer att hjälpa till i återuppbyggnaden.

Ben Yishai förklarar att Israel kan påverka mycket i denna fråga, eftersom det kontrollerar gränserna. Israel kan kontrollera de varor som fraktas till Gazaremsan och samtidigt göra det svårt för Iran att överföra pengar till Gaza.

Han tror också att det är intressant för Israel att hjälpa till med återuppbyggnaden. Utöver det politiska överläget i det avseendet kommer det samtidigt att ekonomiskt gynna Israel. Men Hamas vill inte att Israel ska vara involverad inne i Gazaremsan, sade han, och av samma skäl är Hamas samtidigt inte intresserad av att låta den palestinska myndigheten vara involverad i återuppbyggnaden av Gaza, vilket kan innebära politisk makt.

Carmon tror att Israel och andra länder kan tänkas använda återuppbyggnaden av Gaza som ett sätt att ytterligare förtrycka och förminska Hamas. Han tror att Hamas inte längre kan kontrollera befolkningen med sina resurser och medel.

– En stor del av pengarna och resurserna kommer USA och Europa att bistå med, och även Saudiarabien, sade han.

Han berättade att pengar kommer att överföras genom palestinska myndigheter för att stärka det.

– Man utövar påtryckningar för att kuva folket och tvinga Hamas att åter acceptera den palestinska myndigheten.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/11061/


En palestinsk pojke sorterar metallbitar på en järnfabrik i Zeitun, Gaza, den 28 januari 2009. Efter 22 dagars brutalt krig ovanpå 18 månader av israelisk blockad är Gazaremsans ekonomi i botten. För de allra fattigaste handlar det dagliga livet om överlevnad. (AFP PHOTO/ Oliver Laban-Mattei)

En palestinsk pojke sorterar metallbitar på en järnfabrik i Zeitun, Gaza, den 28 januari 2009. Efter 22 dagars brutalt krig ovanpå 18 månader av israelisk blockad är Gazaremsans ekonomi i botten. För de allra fattigaste handlar det dagliga livet om överlevnad. (AFP PHOTO/ Oliver Laban-Mattei)


En palestinsk man ber vid graven till en släkting som dödats under Israels 22 dagar långa operation på Gazaremsan. (AFP PHOTOS/ Oliver Laban-Mattei)

En palestinsk man ber vid graven till en släkting som dödats under Israels 22 dagar långa operation på Gazaremsan. (AFP PHOTOS/ Oliver Laban-Mattei)