Vd:n är social entreprenör på deltid
Johan H Andresen på sitt kontor på Lysaker utanför Oslo. (Foto: Peder Giertsen, Epoch Times)


Hur kan det komma sig att en vd och ägare till en koncern med en omsättning på NOK 16 miljarder och 7000 anställda använder 25 procent av sin tid på ett affärsområde med bara några få anställda och ett kapital på 20 miljoner NOK? 

Mening är drivkraften, säger Johan H Andresen, vd och ägare i det egna bolaget Ferd AS, som använder tiden på sociala entreprenörer, utifrån ett genuint intresse av att göra gott för andra.

Resten av tiden går åt till att skapa ekonomiska värden i koncernen; det som ger friheten att fokusera på annat än kärnverksamheten, och som också ger arbetstillfällen och nyttiga varor för andra, till exempel mjölkkartonger från Elopak i kylskåp över hela världen.

– Vi är lyckligt lottade i Norge, säger Andresen, men trots det så finns det många barn och ungdomar som tappar fotfästet. Det är viktigt att göra något just för den här gruppen. Han fortsätter:
– Jag får ofta ett slags kick; det betyder något speciellt för mig att vara med och bidra till förbättring, också på den sociala arenan.

Därför är Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) sedan 2008 ett eget affärsområde i den familjeägda norska industri-och finans koncernen Ferd AS.

– Bakom FSE finns det ingen medveten ambition om att förlora pengar, försäkrar Andresen. Inte heller någon idé som chefen fått efter ett glas rödvin.

Önskan är däremot att vara en social entreprenör som hjälper andra entreprenörer att utveckla sin verksamhet och därigenom bidra till att värna om sociala behov.

Från FSE får entreprenörerna tillgång till affärsmetoder och ekonomiska medel – ”soft loans” och garantier. FSE ställer konstruktiva krav för att hjälpa entreprenörerna, som måste ha ordning på pengarna och följa upp målen. 

Viktigast är dock att mäta effekten av vad som görs för andra. Det ger exempelvis en enorm vinst när en missbrukare går över till ett välordnat liv, både för den berörda personen själv och de närmaste. Det ger också en ekonomisk vinst i form av egen inkomst, besparingar i socialbudgeten samt för polisen och rättsväsendet.

Andra faktorer kan vara svårare att mäta. Vilka är fördelarna med att ungdomar som besöker Forskerfabrikken beslutar sig för att studera naturvetenskapliga ämnen och bidra till landets tekniska kompetens? Eller av att ungdomar får positiva attityder och bli mer ansvarstagande medborgare?

Andresen övertog företaget efter sin far för drygt tio år sedan. Han satsade på en nystart.

– Varje generation borde ha en ambition om att vara annorlunda och helst bättre än den förra, eller åtminstone att göra det på sitt sätt.

Han skapade då det egna företaget Ferd AS, grundat på en vision att skapa värden och lämna tydliga avtryck. Denna vision är styrande i alla beslut tillsammans med de emotionella värderingarna, trovärdighet, äventyrslust, lagarbete och långsiktighet. Det är så Ferd önskar att någon ska beskriva bolaget om de skulle beskriva det som en person.

Många chefer och medarbetare hjälper till som frivilliga rådgivare hos de sociala entreprenörerna, och detta gör något med människorna i organisationen, menar Andresen. Eftersom FSE är en ung organisation, är det svårt att mäta effekten av det här för resten av koncernen, men han tror på att det är ett positivt bidrag till trivsel och produktivitet, och tillägger:
– För egen del är det roligare som ägare när sociala entreprenörer är med i laget!

Utifrån sitt affärstänkande tillägger Andresen att det handlar om att hitta nischer som välfärdsstaten inte klarar att fånga upp, och här finns det en mångfaldig av marknader för sociala entreprenörer i framtiden. Det gäller för dem som arbetar mer för mening och mindre för pengar och som även vill bidra till en välgörenhetseffekt på köpet – de som i första hand vill göra något för andra.

Möjligheterna för de sociala entreprenörerna tar knappast slut i överskådlig framtid. För, som en bekant till Andresen i branschen säger: ”Det finns tillräckligt med nöd åt alla.”

Två exempel på sociala entreprenörer med stöd från FSE


Grundare och ledare Lars Johansson-Kjellerød, till vänster, tillsammans med Unicus-konsulterna Rolf-Olav Johansen och Marius Huse Jacobsen. (Foto med tillstånd från Ferd Sosiale Entreprenører)

Grundare och ledare Lars Johansson-Kjellerød, till vänster, tillsammans med Unicus-konsulterna Rolf-Olav Johansen och Marius Huse Jacobsen. (Foto med tillstånd från Ferd Sosiale Entreprenører)

Unicus

Konsulter med Asperger-diagnos

Unicus kombinerar test av IT-system med de starka sidorna hos människor med Asperger-diagnos (en mild form av autism). Unicus har åtta konsulter på uppdrag för IT-jätten Telenor. Där får de göra det som de är allra bäst på; att i programvara hitta fel och oregelbundheter och att koncentrera sig på repetativa uppgifter. Människor med autistiska drag hamnar oftast utanför arbetslivet, men när de får göra det de är bra på, utvecklar de sociala egenskaper, får kontakt med andra och fungerar bra på arbetet. www.unicus1.com


Några av flera tusen barn som deltagit  i forskarkurser. (Foto med tillstånd av Ferd Sosiale Entreprenører)

Några av flera tusen barn som deltagit i forskarkurser. (Foto med tillstånd av Ferd Sosiale Entreprenører)

Forskerfabrikken

Stimulerar barn och ungas nyfikenhet. Väcker barns intresse för teknik och vetenskap

Målet är att ge barn bättre allmänkunskaper – och att några barn skall få lust att närma sig vetenskapens spännande värld. 2002 blev för förste gången barn och unga inbjudna till en fritidskurs om forskning. Sedan dess har flera tusen barn varit på kurs; barn, unga och pedagoger. www.forskerfabrikken.no

(Källa: Ferd Sosiale Entreprenører 2010)