Växthuseffekten ökar snabbare än beräknat


FN:s klimatexperter manar till kraftfulla åtgärder för att inte klimatsystemet ska nå en kritisk gräns redan vid slutet av århundradet. Drivhusgaserna i atmosfären ökar nu snabbare än befarat.

En av orsakerna till att situationen har visat sig vara allvarligare än vad man tidigare ansett är att de tidigare prognoserna saknar beräkningar för hur jordens koldioxidsparande ekosystem påverkas av den globala uppvärmningen; en process som gör att de istället börjar släppa ifrån sig koldioxid.

Ett sådant fenomen är tundrornas permafrost som släpper ut stora mängder drivhusgaser då marken tinar. Även risken för stora bränder ökar i ett varmare klimat, vilket bidrar till att öka på växthuseffekten ytterligare.

Chris Field, ordförande för en av arbetsgrupperna inom FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sade vid den pågående klimatkonferensen AAAS i Chicago att de tidigare prognoserna var för optimistiska.

– Våra data visar nu att utsläppen av växthusgaser accelererar mycket snabbare än vi har trott.

En annan orsak till den allt snabbare ökningen av växthuseffekten är att Kina och Indien har ökat sina utsläpp av fossila bränslen mycket kraftigare än beräknat, enligt ländernas egna rapporter.

Särskild bekymrad är Field över läget i Arktis, där smältande isar kan frigöra biomassa som har lagrats i permafrosten i årtusenden.

Nivån i världshaven stiger på grund av smältande isar och expanderande vattenmassor. Enligt sattelitbilder sker detta i genomsnitt med drygt tre millimeter per år.

– Nivåhöjningen sker med en hastighet som är dubbelt så hög som de senaste hundra åren, säger Anne Cazenave vid franska Centre National d’Etudes Spatiales.

Vid Grönland och Australien höjer sig vattenytan ännu snabbare, med ungefär en centimeter varje år.

– Ju snarare vi sätter i gång med kraftfulla åtgärder, desto större är chansen att vi kan överlämna en hållbar värld till kommande generationer, säger Chris Field.

Först år 2014 förväntas rapporten vara klar, men Field vill inte skynda på den eftersom det skulle kunna ge avkall på kvaliteten.

 

Källa: TT