Växter kan känna igen sina syskon
Växter som är släkt med varandra kan vara bra att plantera tillsammans, enligt kanadensiska forskningsrön. (Foto: The Epoch Times)


Växter har komplexa sociala relationer och kan känna igen sina bröder och systrar, enligt ny forskning av vetenskapsmän i Kanada.

När de planteras i samma kruka kan växter från samma ”mamma” känna igen varandra och tävla mindre om vatten och mineraler genom att begränsa tillväxten av rötter.

När de delar kruka med främlingar av samma sort konkurrerar de emellertid och får mer rötter för att snabbare kunna suga upp näringsämnen, enligt forskarna.

Det återstår fortfarande för forskarna att till fullo förstå hur växterna faktiskt känner igen varandra, men växternas förmåga att urskilja släktingar och visa förkärlek för dem har bevisats.

– Förmåga att känna igen och favorisera släktingar är vanlig bland djur, men detta är första gången det har uppvisats av växter, säger Susan Dudley, professor i biologi vid McMaster University i Kanada.

I studien undersökte man beteendet hos marviol, en blomma som bland annat kan hittas längs stränder och sanddyner i Nordamerika.

Ytterligare studier genomförs för närvarande och hittills har man funnit minst två andra växtarter som uppvisar samma förmåga att känna igen släktingar.

Forskarna har tidigare känt till att växter kan ”se” sina grannar genom att känna förändringar i ljusets våglängd vilket orsakas av grönt klorofyll i närliggande växters blad.

Andra studier har visat att växter svarar på och känner igen varandra genom nätverket av rötter under marken.

Enligt professor Dudley ger detta henne inspiration att studera släktskap och dess inverkan på konkurrensen mellan växter.

Upptäckterna kan vara av intresse för trädgårdsmästare eftersom släktingar tycks trivas bättre ihop.

Professor Dudley menar dock att ”Ju mer vi lär oss om växter, desto mer komplext tycks deras växelverkan vara, så det kan vara lika svårt att förutse resultatet som när man blandar olika människor på en fest.”

Undersökningen har publicerats i Juniutgåvan av tidskriften Biology Letters.

Översatt från originalartikel på engelska.