Växter använder ”matematik” för att hålla sig levande
Ett fält med blommande potatisplantor i Ohio i USA. Ett amerikanskt grossistförbund har stämt den amerikanska potatisodlarföreningen då man hävdar att föreningens medlemmar i 15 stater på ett illegalt sätt har kommit överens om priser och drivit upp kostnaderna. (AP Photo/John Miller)


Använder växter matematik? Enligt en ny studie använder växter ”matematik” för att säkerställa att de har tillräckligt med mat för att ta sig igenom natten.

John Innes Centre i Storbritannien har upptäckt att växter gör justeringar för hur mycket stärkelse de ska konsumera för att förhindra att de svälter under natten när det inte finns någon solenergi som under dagen, rapporterar Reuters.

”Det här är det första konkreta exemplet på en fundamental biologisk process med en så sofistikerad aritmetisk beräkning”, sade Martin Howard, matematisk modellerare på centret, till nyhetsbyrån.

Man upptäckte att det finns mekanismer i löven som mäter växtens lager av stärkelse för att uppskatta hur mycket de behöver använda fram till gryningen.

”Beräkningarna är exakta så att växterna förhindrar svält men också använder maten på det mest effektiva sättet”, sade Alison Smith, en av forskarna, i pressmeddelandet som Discovery News fick. ”Om lagret av stärkelse används för fort kommer växterna att svälta och sluta växa under natten. Om lagret används för långsamt kommer en del av det att gå till spillo.”

Information om mängden solljus kommer från växtens inre klocka, vilket Reuters påpekar liknar människans biologiska klocka.

”Att förstå hur växter kan fortsätta växa i mörker kan hjälpa till att öppna upp nya sätt att öka avkastningen på grödorna”, sade Smith till Reuters.

Växtens mekanismer var inte ett resultat av något som görs omedvetet, sade forskarna. Det var resultatet av en kemisk reaktion.

Översatt från engelska