Intresset för volontärarbete ökar
Volontärer packar skolväskor till barn som drabbades av den tropiska stormen Cyclone Pam den 16 mars 2015 i Suva, Fiji. En undersökning bland volontärsamordnare visar att 75 procent av dem har sett att engagemanget för volontärarbete har ökat de senaste åren. (Foto: UNICEF via Getty Images)


75 procent av volontärsamordnarna har sett att engagemanget för volontärarbete har ökat de senaste åren, visar en undersökning. Men bara var tredje samordnare har en finansiering som tryggar deras frivilligverksamhet.

Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som gjort undersökningen bland volontärsamordnare, vars uppgift är att leda och samordna volontärer.

– Framförallt de senaste månaderna har vi fått se ett växande engagemang för människor som flytt till Sverige. Att koordinera så många människors ideella insatser ställer dock höga krav på de ideella organisationerna och deras volontärsamordnare, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån, i ett pressmeddelande.

Alsander säger samtidigt att det krävs tid och pengar för att både volontärer och de som får hjälp ska få de bästa förutsättningarna.

Omkring tre miljoner svenskar gör ideella insatser varje år. Men att rekrytera, leda och motivera frivilliga är samtidigt en komplex uppgift. Stockholms stadsmission är en organisation som har haft bråda dagar den senaste tiden.

– De senaste månaderna har vi sett att det varit väldigt viktigt för människor att göra något konkret för att stödja människor på flykt. Utmaningen nu är att fånga in viljan att engagera sig och göra det till något mer långsiktigt och hållbart, säger Lisa Minnhagen, volontärsamordnare på Stockholms Stadsmission, i pressmeddelandet.

http://www.epochtimes.se/flyktingverksamhet-lockar-volontarer-i-uddevalla/