Vattnets mystiska intelligens
Dr Masaru Emoto vid seminariet ”Tankar om vatten” i Wellington, Nya Zealand. (Foto: Chris Thomas/Epoch Times)


Masaru Emotos originella och banbrytande forskning visar att vatten har djupgående kopplingar till våra individuella och kollektiva medvetanden. Emotos forskning visar den mystiska respons som vattnet ger på tankar, ord och bilder.

Hans upptäckter har blivit välkända i hela världen. Bland de experiment han gjort kan nämnas fotografering av skillnaden mellan vattenkristaller efter att etiketter med olika ord fästs på identiska vattenflaskor. I andra experiment har olika typer av musik spelats för vatten; bra och dåliga tankar har sänts mot vatten samt bilder har visats för vatten. Experimenten har avslöjat att vatten har liv, minne och intelligens.

Experimenten visar också att vatten reagerar positivt på moraliska budskap genom att bli klart och negativt på omoraliska budskap genom att bli grumligt.

En uppvisning i Wellington, Nya Zeeland i början av juli blev en enorm succé. Humor kombinerades med intressanta upptäckter och teorier som fullständigt fångade publikens uppmärksamhet. Forskaren Emoto visade bilder på vattenkristaller från olika platser i världen.

Emoto beskriver sig själv som en ”nyskapande tänkare” snarare än vetenskapsman och förklarar hur vi bättre kan bry oss om och förbättra vår nuvarande vattentillgång.

– Om vi kan visa vår kärlek och tacksamhet mot vatten kommer det att bli mer vackert och rent. Jag tror att om var och en av oss kan göra detta så kommer vi inte att behöva någon kemisk behandling eller annan rening av vatten.

Om man tycker detta låter lite långsökt så kan  Emoto visa upp en stor mängd bildbevis på det.

Seminariet i Wellington var en visuell symfoni med Emotos bilder på vattenexperiment tillsammans med ljud, ord och bilder. Han förklarade begrepp kring energi och vibrationer och påstod att vatten är den bästa bäraren av vibrationer, och att det utan vibrationer inte finns något liv.

Emoto visade att likheten mellan substanser med samma vibration innebär att de kan avge energi till varandra. Han visade detta genom att slå till en av två identiska stämgafflar. Han tystade sedan den gaffel han slagit till och visade att den orörda gaffeln nu vibrerade starkt och hade mottagit energi.

Han berättade att detta bara var en viss vibrationsfrekvens och han tror att människor täcker alla frekvenser i den här världen, det vill säga att mänskliga vibrationer kan påverka alla vibrationer i denna värld. Han anser också att olikheten i vibrationer hos människor idag manifesteras i Jordens nuvarande sjukdomstillstånd.

– Vatten är våra hjärtans spegel, sade han.

– New age-rörelsen har funnits under en tid nu men det har aldrig funnits något påtagligt för människor att fördjupa sig i, och förflyttningen från materialism till andlighet har inte fallit väl ut. Men något så påtagligt som vattenkristaller kan hjälpa människor att röra sig i rätt riktning.

Emoto är 63 år och kommer från Yokohama i Japan. 1986 grundade han International Health Management (IHM) Corporation och 1992 blev han behörig läkare i alternativ medicin. Han introducerades till forskning om mikrokluster i vatten samt teknologin om magnetisk resonansanalys i USA. Därefter började Emoto sin omfattande forskning i vattnets mysterier och upptäckte fotografering av mikrovattenkristaller.

Han är också författare till bästsäljare såsom Messages from Water, The Hidden Messages in Water, and The True Power of Water.

Emoto avslöjade också sin plan att till skolor runt om i världen dela ut sex miljoner gratisexemplar av en bok han skrivit för att undervisa barn om betydelsen av vatten.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-7-9/43733.html