Vattenfall i blåsväder
Porjus kraftstation (Foto: Vattenfall)


Den sista tidens diskussion i media om Vattenfalls verksamhet har skadat Vattenfalls varumärke anser näringsminister Maud Olofsson.

Vattenfalls vd Lars G Josefsson skrev på DN:s debattsida i torsdags att Vattenfall är hela svenska folkets företag, men att detta ursvenska statliga företag befinner sig i dag ute på den europeiska marknaden och genom förvärv är Vattenfall nu ett av de ledande europeiska energiföretagen.

– När vi, med utgångspunkt i styrelsens och ägarens intentioner, utvecklat Vattenfall från vad det var till vad det är i dag, borde vi också mycket tydligare ha beskrivit att det innebär att Vattenfall kommer att engageras i energiproduktion som bygger på kol.

Lars G Josefsson menar att företaget har investerat i ny teknik för att avskilja koldioxid vid elproduktion baserad på kol, men att det inte uppfattats i Sverige, att världen och Europa är beroende av kol.

Oppositionens Tomas Eneroth (S) sade till DN att han är förvånad över Lars G Josefssons debattartikel:

– Den ger en bild av att han inte har förstått den svenska politiska debatten eller inriktningen på den svenska politiken.

Lars G Josefsson kommenterarde den senaste tidens rykten om försäljning av den svenska nätverksamheten att inga beslut är fattade, eftersom de måste göras i samförstånd med ägaren, staten. Men ett förslag hade uppenbarligen lagts till regeringen om att sälja elnätet, för näringsminister Maud Olofsson uppgav vid en pressträff på torsdagen att Vattenfalls styrelse har sagt nej till försäljningen av elnätet.

Debatten som pågått kring bland annat den förmodade försäljningen tycker Olofsson har skadat Vattenfall och att vd är ytterst ansvarig för att Vattenfalls varumärke har skadats.

I Sveriges Radio var Maud Olofsson starkt kritisk till Vattenfalls skötsel. Hon menade att det har dålig lönsamhet, att det inte satsas tillräckligt på grön omställning av energiproduktionen och att det finns brister i kärnkraftverkens säkerhet.

Oppositionen är ändå överens med Maud Olofsson om att inte kräva att styrelse eller vd byts ut, utan att de får en chans till.