Vatten: kylande eller brännande?
Med den rätta brännpunkten kan vattendroppar få blad att bli brända. (Foto: The Epoch Times)


Nu har forskare kommit fram till att vatten kan ge solbränna, åtminstone i teorin. Ett forskarteam, lett av Dr Gábor Horváth vid Ungerns Eötvös Universitet, undersökte effekterna av olika förhållanden på vattendroppars förmåga att fokusera solljus på blad och därigenom skapa brännpunkter.

Forskningen som nyligen publicerades i New Phytologist (tidskrift för forskning på växter) syftade till att bestämma under vilka förhållanden vatten kan ge solbränna på ett blad.

– Problemet med att ljus fokuseras av vattendroppar som sitter på växter har aldrig noggrannt undersökts, varken teoretiskt eller experimentellt. Men faktiskt är detta långt ifrån en enkel fråga. Den rådande uppfattningen är att skogsbränder kan sättas igång av starkt solljus som fokuseras på vattendroppar på uttorkad vegetation, sade Horváth i ett pressmeddelande.

Horváth och hans kollegor upptäckte att vattendroppar inte bränner lönn- eller ginkgoblad eftersom deras ytor är jämna. Däremot kan bladen på vattenormbunkar bli brända eftersom vattendroppar kan landa på bladens vaxartade hår och därigenom fungera som förstoringsglas ovanpå bladen.

”Samma fenomen kan inträffa när vattendroppar ligger ovanför huden på kroppshåret. Men för att ett visst hudområde ska fortsätta att utsättas för starkt fokuserat solljus krävs att den solbadande personens position förblir densamma i relation till solen. Annars får vattendroppen solljuset från olika håll hela tiden och fokuserar ljuset på olika områden av huden. Därför är vi hälsosamt skeptiska till påståenden att vattendroppar på huden skulle vara orsak till solbränna,” skrev forskarna i artikeln.

Teoretiskt sett, menar forskarna, kan starkt fokuserat solljus starta en brand om vattendropparnas brännpunkter hamnar på en torr växtyta. Dock är det troligt att vattendropparna förångas innan detta sker, så hotet är i praktiken mycket litet.

För att läsa forskningsartikeln i sin helhet, se: http://littleurl.net/cf6cf0

Översatt från engelska:
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27775/