Vatten funnet på Mars
Instrumentuppsättningen SAM (The Sample Analysis at Mars), som kan identifiera föreningar och halter av olika isotoper. (NASA Goddard)


Jordprover som samlats in på Mars av NASA:s farkost Curiosity innehåller många procent vatten, enligt en artikel i tidskriften Science nyligen.

”Ett av de mest spännande resultaten från detta allra första solida prov från Curiosity är den stora andelen vatten i jorden”, sade Laurie Leshin, dekanus på School of Science vid Rensselaer Polytechnic Institute, i ett pressmeddelande från NASA.

Leshin sade vidare att om man kunde hetta upp blott 30 liter jord från Mars skulle man få ut ungefär en liter vatten.

”Och den här jorden på Mars är intressant eftersom den tycks vara likadan vart man än kommer. Om man vore en forskningsresande människa skulle detta vara riktigt goda nyheter eftersom man ganska enkelt kan utvinna vatten nästan var som helst”, sade hon i pressmeddelandet.

Curiositys uppdrag att undersöka huruvida liv har existerat på Mars fick en skjuts framåt när proven visade betydande mängder syre, koldioxid och svavel vid upphettning. Curiosity landade i kratern Gale på Mars den 6 augusti 2012 och kan samla in och bearbeta jordprover med hjälp av en uppsättning av analysutrustning som kallas SAM (Sample Analysis at Mars). SAM identifierar föreningar och halter av olika isotoper.

”Genom att kombinera analyser av vatten och andra flyktiga ämnen från SAM, med mineralogiska, kemiska och geologiska data från Curiositys andra instrument har vi den mest omfattande informationen som någonsin erhållits på Mars yta. Dessa data har gett oss en klart bättre förståelse för ytprocesser och om vattnet på Mars”, säger Paul Mahaffy, ansvarig för SAM på NASA, i pressmeddelandet.

SAM upptäckte också höga doser av deuterium i vattnet i jorden. Deuterium är en ”tung” väteisotop innehållande en neutron och en proton, till skillnad från den ”normala” väteatomen som inte har någon neutron. Vattnet i Mars atmosfär har en liknande andel deuterium, och Leshin påpekar att jorden på Mars ”fungerar som en svamp och absorberar vatten från atmosfären”.

I studien, som genomfördes av 34 forskare, skopades jorden upp och placerades i SAM där den hettades upp till 835 grader C. Upphettningen av beståndsdelarna avslöjade att det fanns karbonat, som bildas i närvaron av vatten.

”Mars har ett slags globalt skikt, ett lager av jord på ytan som har blandats och spritts av frekventa sandstormar. Så en skopa av detta är i stort sett en mikroskopisk stensamling från Mars”, sade Leshin i pressmeddelandet. ”Om man blandar ihop många korn av det skulle man förmodligen få en exakt bild av en typisk marsiansk jordskorpa. Genom att lära känna den på en plats så lär man känna hela planeten.”

Curiosity har för närvarande tillryggalagt ungefär 20 procent av sin planerade 8,5 km långa resa till den slutliga destinationen, Mount Sharp.

De här resultaten tyder på att människor som utforskar Mars inte skulle få några problem med att hitta vatten på den röda planeten, för odling, förtäring och för kraftproduktion.

Översatt från engelska