Vatten - ett intelligent liv
Vatten i heliga floder som Ganges har av forskare funnits ha positiva elektromagnetiska frekvenser, trots avsevärde föroreningar. (Foto: AFP)


Förorenat vatten som blivit renat med kemiska medel i vattenreningsverk visar fortfarande spår av de skadliga ämnen som det blivit renat från. Det är ”rent” men samtidigt ”dött” visar ny forskning.

Tysken Peter Gross och andra vattenforskare har tagit fram rön om vatten som de anser har stor betydelse för vår hälsa och allt liv på jorden.

Vattnet som renats i vattenreningsverk är alltså kemiskt rent och bakteriefritt men visar samma elektromagnetiska frekvens som före reningen.

Dessa frekvenser är exakt de samma som hos de borttagna skadeämnena och detta gäller även om vattnet har destillerats. Det är alltså inte några rester av det skadliga ämnet i sig utan de ofördelaktiga frekvenserna som finns kvar som kan vara skadliga för vår hälsa, menar forskarna.

Vattenmolekyler lever i grupper, så kallade kluster. Antalet vattenmolekyler i ett kluster varierar och vatten kan bygga ett oändligt antal sådana här klusterformationer. Om en främmande substans kommer in i vattnet lagras den där och vattenmolekylens inre ordning ändras så att en ny ordning uppstår där information från den nya substansen ingår. Till exempel är det vanliga kvartsurets frekvens 32,5 Hertz en frekvens som kan ge besvär enligt läkare. Det finns däremot kvartsur med en megahertz som inte har visat sig vara skadligt för hälsan, men de är i gengäld mycket dyrare.

Det har visat sig att bestämda elektromagnetiska frekvenser av tungmetallhaltigt vatten finns i cancersammanhang. En av dessa är frekvens av 1,8 Hertz. Till exempel vatten som kommer i kontakt med bly, där ändrar sig vattnets frekvens, det uppstår ett helt nytt spektrum.

Det har också gjorts mätningar av Ganges smutsiga vatten. Även andra heliga vatten har testats och det har visat sig att dessa uteslutande innehåller livsstödjande positiva elektromagnetiska frekvenser. All information som en gång blivit inpräglad kan vattnet lagra på bestämda frekvenser och förmedla till andra biologiska system, menar vattenforskarna.

Forskare kan höra vattnets språk men kan ännu inte förstå det. På samma sätt som det går att mäta med instrument när en människa tänker eller drömmer, men inte vad hon tänker eller drömmer. Att dricksvatten skulle vara bra och hälsosamt enbart för att det ligger inom ramen för alla kemiska mätvärden håller inte, menar Peter Gross. Han anser att vattnet är ett intelligent, genialt levande väsen av högsta ordning som vi borde behandla med respekt.

Källa: http://www.klokast.se/GIE/LV2.html