Vatikanen bannlyser kommunistpartiets biskop
Hundratals kristna kineser deltar i julmässa i en katolsk kyrka i Hubeiprovinsen i Kina 2010. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Vatikanen meddelade på lördagen att en kinesisk biskop som utsetts utan dess godkännande bannlysts från katolska kyrkan. Detta är den senaste av händelserna i den kinesiska regimens allt mer aggressiva försök att ta kontroll över kristendomen i Kina.

Vatikanen sade i ett uttalande att utnämningen av Huang Bingzhang i Shantou i Guandongprovinsen var ”ogiltig” och att Huang ”inte har auktoritet” att leda det katolska stiftet där.

Huang, som bara hunnit vara biskop i två dagar innan han kastades ut ur katolska kyrkan, hade upprepade gånger uppmanats att inte gå med på utnämningen och han hade informerats att han inte kunde godkännas av Vatikanen eftersom man redan hade en ”legitim” biskop där som erkändes av Vatikanen.

Utnämningen av Huang var den tredje som tvingats igenom av det kinesiska kommunistpartiets religionsadministratörer sedan november. De ska även ha tvingat kinesiska biskopar att delta i ceremonier trots att de uttryckt sin ”ovilja att delta i en illegitim ordination och även gjort motstånd på olika sätt”, enligt Vatikanens uttalande.

Det kinesiska kommunistpartiet är uttalat ateistiskt och har en lång historia av förtryck mot de kinesiska katoliker som erkänns av Vatikanen, och man har velat sätta in statligt stödda biskopar i de lokala stiften. Dessa förväntas sedan svära trohet mot kommunistpartiet och inte mot Vatikanen.

Redan på 1950-talet etablerade kommunistpartiet en ”patriotisk kyrka” som inte erkänner att påven har någon auktoritet i Kina. Nuförtiden ignorerar partiet Vatikanens utnämningar och håller i stället hårt övervakade och manipulerade val till biskopsposterna.

Valet av Huang ägde rum i mitten av maj, då 72 personer röstade. Huang, den enda kandidaten, fick 66 röster, tre var emot honom och tre avstod, enligt CathNews Philippines.

Några som röstade på Huang sade att de inte hade något val. En präst som deltog i valet sade till den katolska nyhetstjänsten att han kom till vallokalen tillsammans med flera säkerhetspoliser.

Sättet på vilket Huangs ordination tvingades igenom kan vara en försmak av framtiden. Kommunistpartiets religionstjänstemän meddelade den 23 juni att 40 nya biskopar kunde komma att utnämnas ”snart”, utan godkännande av Vatikanen.

Medan de nya, statligt godkända, biskoparna tar över i stift runt om i landet har polisen gripit biskopar som erkänns av Vatikanen. Senast greps fyra biskopar den 9 och 10 juni efter att de vägrat delta i Huangs ordination.

I Vatikanens utnämnande sades att påven Benedictus XVI ”beklagar djupt” det sätt som de kinesiska myndigheterna behandlar kinesiska katoliker som vill förbli trogna Rom och inte den kinesiska kommunistkyrkan och att han ”hoppades att de nuvarande problemen kan få ett slut så fort som möjligt”.

Översatt från engelska.