Västerbottningar mår bäst i Sverige
Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i landet, enligt Mind-index 2015 (Pressbild/Mind)


Av alla invånare i Sverige har de som bor i Västerbotten bäst psykisk hälsa, enligt den ideella föreningen Minds undersökning.

Näst bäst mår Jönköpingsbor och hallänningar. Gotlänningarna har sämst psykisk hälsa.

Mind vill lyfta frågan om psykisk hälsa och självmord. De har därför sammanställt en lista utifrån länens självmordsantal, och hur invånarna själva uppger att de mår.

— Det är viktigt att beslutsfattare inom stat, kommun och landsting satsar på att öka människors sociala resurser och sysselsättning, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen i ett pressmeddelande.

Han säger att organisationens index visar på tydliga samband mellan dessa faktorer och invånarnas psykiska hälsa. De flesta, men i synnerhet män, verkar påverkas negativt av lågt socialt deltagande. Sysselsättning ökar välbefinnandet.

En annan faktor är kön: Kvinnor upplever i allmänhet sin psykiska hälsa sämre jämfört med män. Å andra sidan tar män oftare livet av sig än vad kvinnor gör.

Skillnaden i psykisk hälsa har ökat mellan länen de senaste tio åren, visar undersökningen.

– Varför Västerbotten ligger så bra till kan vara svårt att belägga vetenskapligt. Men det finns en oerhört stark folkrörelsetradition där som började med nykterhetsrörelsen på 1800-talet. Det gör att det finns ett starkt sammanhållande kitt mellan människorna i Västerbotten, säger Carl von Essen till SVT.