Vasaloppet expanderar i Kina
I fäders spår, åker man även i Kina. Varje år ordnas Vasaloppet i också Moras kinesiska vänort Changchun. (Foto: Epoch Times/Anja Johansson)


MORA – Världens största skidtävling, Vasaloppet, planerar att inom tio år göra det kinesiska Vasaloppet lika stort som det i Mora. Utbytet med Kina växer och vad beträffar det allvarliga människorättläget i Kina har man en fast policy.

 

Knappt har lugnet sänkt sig över Mora igen efter den 82:e omgången av världens största skidtävling, när jag får tala med Mats Budh, Vasaloppets VD. Vasaloppet har sedan sju år tillbaka ett samarbete med Kina och har under fyra år anordnat Vasaloppet i staden Changchun i norra Kina.

Tävlingarna i Kina har ökat och idag har man flera deltävlingar precis som i Mora.

– I årets olika lopp deltog 11 000 åkare, berättar Mats Budh. I själva huvudtävlingen var det ett par tre tusen deltagare, fortsätter han.

Initiativet till Vasaloppet i Kina kom från Mats Budh själv. En kontakt skrevs mellan ett stort svenskt företag och orienteraren Jörgen Mårtensson, som introducerat orienteringssporten i Kina. För sju år sedan började så ett samarbete mellan de olika parterna i Kina och Sverige med att man genomförde TV-sändningar av Vasaloppet i Kina. Vinterfestivalen i Changchun i början av januari har valts som tidpunkt för det kinesiska Vasaloppet eftersom det naturligt drar till sig många besökare från övriga Kina.

Vasaloppet har just upprättat ett tioårigt avtal med parterna i det kinesiska Vasaloppet. Avtalet innehåller planer för att utveckla skidtävlingen till att bli lika stor i Kina som i Mora. Men samarbetet rör sig inte bara om att utbyta skidsporten utan innefattar mer än så.

– Vi har arbetat fram tre olika spår, förklarar Mats Budh. Första spåret handlar om utbyte av sport i olika former, det andra spåret tar upp kultur och turism och det tredje spåret är om rena affärsmässiga utbyten, säger han.

En delegation från Changchun besökte Mora under den gångna Vasaloppsveckan och man har påbörjat ett konkret arbete med att utveckla de olika spåren. Skog är en bristvara i Kina idag och det är något som är intressant för dem att importera från Sverige samt teknik inom miljöområdet.

Den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng kritiserar starkt andra länders regeringar och företag för att vara allt för nonchalanta vad gällande mänskliga rättigheter i Kina. Gao har avslöjat grova övergrepp på olika grupper av människor i Kina genom rapporter och brev till myndigheter och media över hela världen. Agerandet från omvärlden är alldeles för lamt. På Vasaloppet tror man inte att det allvarliga människorättliga läget i Kina på något sätt kan skada Vasaloppets goda namn. Policyn är att genom närvaro ge kineserna en bra bild om hur det kan fungera på ett annat sätt.

– Genom kultur, tradition, historia och gemenskap kan man skapa en långsiktig förbättring, avslutar Mats Budh.