Vart har alla munkarna tagit vägen?
En munk passerar Sera-templet i Lhasa, Tibet, 22 juni 2008. Den kinesiska regimen har haft fortsatt stark kontroll över området efter att protesterna emot det kinesiska styret utbröt för tre månader sedan. (Foto: Guang Niu/ Getty Images)


Kina öppnar nu åter Tibet för internationell turism, meddelade regimen nyligen. Tibet har sedan de våldsamma protesterna i mars varit helt otillgängligt för utländska turister och journalister.

Öppnandet är ämnat att signalera till världen att Tibet har återgått till ett normalt tillstånd efter att den olympiska facklan passerat Lhasa, men de utökade säkerhetskontrollerna och avsaknaden av munkar är en indikation på att allt inte står rätt till i Tibets huvudstad.

När den olympiska fackelstafetten passerade genom Lhasa i tre timmar den 21 juni rapporterades det att staden var helt avspärrad. Utländska reportrar med tillstånd att besöka regionen eskorterades genom ett halvt dussin säkerhetskontroller. Publiken – välförsedd med kommunistflaggor – verkade vara ett handplockat urval av främst han-kineser.

Tibetanska invånare hölls i stort sett borta från facklans rutt. Enligt nyhetsrapporter uppmanades de att stanna hemma med stängda fönster.

Även efter att facklan passerat har säkerhetspådraget i huvudstaden varit starkt. Överallt finns poliskontroller som kontrollerar och registrerar id-kort som munkar tvingas bära.

Med det ökade säkerhetspådraget verkar Lhasas munkar ha minskat dramatiskt i antal. Rapporterna från de utländska journalister som tillåts uppehålla sig i området meddelar att knappt några munkar setts till på gatorna. Bara ett fåtal munkar återfinns i buddhist-templen.


Munkar (ansiktena har dolts av säkerhetsskäl) från Rebkong-templet i Gardze, Qinghai, deltar i en fredlig marsch mot förtrycket. 17 mars 2008. (Foto: Phayul.com)

Munkar (ansiktena har dolts av säkerhetsskäl) från Rebkong-templet i Gardze, Qinghai, deltar i en fredlig marsch mot förtrycket. 17 mars 2008. (Foto: Phayul.com)

Enligt en rapport från Canada’s Globe and Mail har 550 munkar försvunnit från Sera-templet som är Lhasas näst största tempel. Kvar fanns endast omkring tio munkar, vilka gav kärnfulla svar på journalisternas frågor innan de drevs bort av säkerhetsvakter.

– Vi har mottagit många rapporter om tåg överfulla med munkar som forslas ut ur Tibet, bort från högslätten. Dessa journalister kommer tillbaka med de första bekräftade bevisen om detta i den här skalan, berättar Ben Carrdus, forskare från International Campaign for Tibet i Washington.

Angående att munkar försvunnit i samband med den olympiska fackelstafetten säger Carrdus att det inte finns några definitiva förklaringar.

– Det är inte säkert att de har fängslats. Det kan vara så att många av munkarna i dessa tempel helt enkelt har förvisats till sina hemregioner för att de inte haft ett giltigt id-kort.

Amnesty International krävde förra torsdagen att de kinesiska myndigheterna ska offentliggöra informationen om de över 1000 tibetanerna som har arresterats sedan i mars. I sitt pressmeddelande påpekade de att ”det är mycket lite information som kommer ut från Tibet, men informationen vi har ger en hemsk bild av de godtyckliga arresteringarna och trakasserierna av de arresterade”.

De kinesiska myndigheterna svarade att Amnestys rapport ”inte har ett uns trovärdighet”. Men i fredags hävdade en tjänsteman att 1 157 av de 1 315 arresterade hade frigivits.

Den tibetanska exilregeringen uppskattar att åtminstone 209 tibetaner har dödats sedan demonstrationerna emot kommuniststyret utbröt i mars.

Översatt från: