Varningsnivån höjd för svininfluensan
En sköterska på isoleringsavdelningen på universitetssjukhuset i Frankfurt visar skyddsmunderingen som används vi behandling av smittade personer. Tre fall av svininfluensa har bekräftats i Tyskland. ( Foto: Thomas Lohnes/AFP/DDP)


Världshälsoorganisationen höjer risknivån för influensapandemin.  Margaret Chan, WHO:s generaldirektör har baserat bedömningen på all tillgänglig information och efter samråd med experter höjdes varningen på onsdagkvällen från fas fyra till fas fem.

Läget är allvarligt eftersom pandemier har förmågan att sprida sig snabbt till alla länder i världen. Margaret Chan sade i ett tal till pressen:

– På den positiva sidan är att världen är bättre förberedd på en influensapandemi än vid någon annan tidpunkt i historien.

Men å andra sidan påminner WHO:s generaldirektör oss om att:

– Nya sjukdomar är per definition dåliga. Influensavirus är känt för sin snabba mutation och oförutsägbara beteende.

Därför bör alla länder omedelbart aktivera sina beredskapsplaner för pandemier. Man bör särskilt se upp för ovanliga utbrott av influensaliknande sjukdomar och svår lunginflammation.

Höjningen av varningsnivån är en signal till regeringar, hälsodepartement, läkemedelsindustrin och näringsliv att snabbt vidta åtgärder och det i en allt snabbare takt.

Hur svår kan då pandemin bli? Margaret Chan svarar:

– Det är möjligt att hela det kliniska spektrat hos denna sjukdom går från mild sjukdom till svår sjukdom. Vi måste fortsätta att övervaka utvecklingen av situationen för att få särskild information och data som vi behöver för att besvara denna fråga.

Generaldirektör Chan menar att dagens situation skapar en möjlighet till global solidaritet när vi letar efter svar och lösningar på dagens problem, eftersom det gynnar alla länder, och hela mänskligheten.

– När allt kommer omkring, är det verkligen alla människor som hotas under en pandemi.

Kommissionären för sjuk- och hälsovård inom EU, Androulla Vassiliou, sade på ett akut möte för hälsoministrar  i Luxemburg idag att Europa ”inte bör bli panikslaget” över spridningen av svininfluensan. 

Mötesdeltagarna hade delade åsikter om behovet att  begränsa resandet, rapporaterar nyhetsbyrån AFP.

– Vi måste vara försiktiga och vaksamma, vi bör inte bli panikslagna och vi måste vara förberedda, sade  Vassiliou till journalister när hon anlände till mötet. 

 

 

Fakta bekräftade fall av svininfluensa

Nio länder har rapporterat 148 fall av svininfluensa A/H1N1 enligt WHO:s sista information på hemsida kl 18.00 den 29 april.

91 fall har rapporterats i USA varav en med dödlig utgång. I Mexiko har 26 fall bekräftats vilket inkluderar 7 dödsfall.

I följande länder har inga dödsfall inträffat: Österrike 1 fall bekräftat, Canada 13, Tyskland 3, Israel 2, Nya Zealand 3, Spanien 4 och Storbritannien 5.