Varning för fortsatt stigande matpriser
En bonde i staden Mexiko demonstrerar mot det höga priset på majs, som är basmat för många människor. (Foto: AFP/Luis Acosta, 2007-01-31)


Snabbt stigande priser på basmat under 2007 har lett till sociala och politiska konsekvenser i flera länder. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) varnar för att problemen fortsätter under 2008.

FAO:s livsmedelsprisindex ökade med nästan 40 procent på ett år. Nationella åtgärder räcker inte – det krävs ett internationellt agerande, enligt FAO.

– Vi har sett spänningar i många delar av världen. Oroligheter med direkt samband till livsmedelsmarknaden har nyligen inträffat i Marocko, Uzbekistan, Yemen, Guinea, Mauretanien och Senegal, sade FAO:s chef Jacques Diouf i december på en presskonferens i Rom.

Epoch Times rapporterade i slutet av förra året om våldsamma konfrontationer i många städer i Kina på grund av de dramatiska prisökningarna på mat.

Det finns flera orsaker till de höga matpriserna och de är komplexa. Generellt har tillgången överstigit efterfrågan. I korthet konsumerar människor mer än vad bönderna klarar att producera.

De låga livsmedelslagren i många länder, torka och översvärmningar samt höga oljepriser har direkt bidragit till att efterfrågan ökat.

Mycket av det som odlas till livsmedel kan också utgöra råvaror till biobränsle. De rekordhöga oljepriserna på 90 dollar per fat gör det lönsamt att omvandla livsmedel till bränsle.

– Offentligt stöd till biobränslebranschen ökar ytterligare efterfrågan på majs, socker, kassava, linfrö, palmolja med mera, sade Jacques Diouf.

I USA kommer behovet av majs för etanolproduktionen att öka från 55 miljoner ton år 2006 till 110 miljoner ton 2016, och inom EU uppskattas behovet av vete för samma ändamål att öka till 18 miljoner ton 2016, enligt FAO:s beräkningar.

Enligt det internationella forskningsinstitutet om livsmedelspolitik IFPRI har tillväxt, klimatpåverkan, höga energipriser, globalisering och utveckling mot statsbebyggelse bidragit till de snabbt stigande matpriserna. Trenden med ökande matpriser under 2008 kommer att fortsätta.

Människor i rika länder har möjlighet att anpassa sig till de höga matpriserna, men de som lever i fattiga länder kan tvingas byta till mat med mindre näringsämnen. Många regeringar var tvungna att subventionera basmat som ris, majs och vete så att de fattiga har råd att äta.

Tre av fyra människor i utvecklingsländer eller cirka 900 miljoner personer lever under fattigdomsgränsen på mindre än en dollar per dag, enligt IFPRI.