Varnar för kinesiska regimens metoder att få inflytande över utländska politiker, del 2
Chefen för Kanadas underrättelsetjänst, Richard Fadden, inför parlamentarisk kommitté för allmän och nationell säkerhet i juli 2010. ( Foto: Mathew Little/The Epoch Times)


Parlamentsledamoten Rob Anders anser att en del politiker har tillåtit resorna till Kina att påverka deras övertygelser rörande kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina.

– De har en viss skepsis, en del tvivel. Men sedan blir de inbjudna på en fem-stjärnig resa med lyxhotell. 

När de återvänder till Kanada är deras oro för brott motkränkningar av mänskliga rättigheter antingen nedtonad eller glömd, säger han.

Anders säger att regimen kommer att inrikta sig på dem som inte stöder regimens intressen, snarare än på dem som redan har en positiv inställning till regimens intressen.

Han säger att ibland skickar de agenter som påstår att de är motståndare till regimen.

De kommer att säga: ”‘Du kanske kan ge oss namnen på personer som är motståndare till regimen. Du kanske kan berätta några saker om människorna som motsätter sig detta.” osv.

Anders säger sig själv ha varit föremål för den här metoden. En man, som senare visade sig vara inblandad i den ökända Profumoskandalen i Storbritannien för många år sedan, kom fram till honom för att få pengar till att publicera en dokumentär om massakern på Himmelska fridens torg som skulle sändas under OS i Peking för att orsaka besvär för den kinesiska regimen.

– Jag fick senare reda på att det bara var ett trick, och att hans syfte var att hitta personer som var välvilligt inställda till saken, som kunde ge den stöd och pengar.

Anders säger att den kinesiska regimen särskilt riktar in sig på människor som finns i mitten, ”de som inte redan är i deras våldhand” men som inte är särskilt mycket emot dem och som behövs för att svänga vända majoritetens åsikt den allmänna opinionen till deras fördel.

– Om du bara bearbetar dem som inte riktigt vet, och ger dem en påkostad, femstjärnig resa över till Kina, och ger dem en prostituerad eller en lönsam affärsuppgörelse eller flera av dessa saker, blir man förvånad över hur effektivt det kan vara.

Regimens måltavlor är också utvandrade medlemmar av kinesiska samhällen utomlands. Anders säger att han i Kanada har sett många fall där regimens tjänstemän hotade företag som förknippades med Falun Gong-utövare, en meditationsgrupp som förföljs i Kina och utsatt för hatpropaganda, eller de hotade Falun Gong-utövarnas familjemedlemmar, som är bosatta i Kina.

– Och det är ett av skälen till att jag har allvarliga problem med de många konsulat som finns här som tillhör Folkrepubliken Kina, eftersom jag anser att vartenda ett av dem används för spionage och påtryckningar mot Falun Gong-utövare, och ett antal andra personer här, sade han.

Anders säger att Fadden bör prisas för att han trädde fram med sina kommentarer, och bör uppmuntras att avslöja mer.

– I kinesisk kultur är tanken att rädda ansiktet och behandlas väl viktig. Jag tycker det är mycket viktigt att vi får Folkrepubliken Kina att förstå att vi är på vår vakt mot dem. Låta dem veta att de får dålig publicitet i dessa frågor och att det kommer till allmänhetens kännedom och dess forskande blickatt det skärskådas.

– Om vi inte lyssnar till och talar sanning om dessa saker så tror jag att vi bara urholkar våra kanadensiska värderingar genom att inte tala om dem öppet.

Reporter: Maple Lynn

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39614/

Tidigare publicerat del 1.