Varnar för global jobbkris
Rea präglar butikerna i Los Angeles och många andra städer i USA. President Obama varnade i veckan kongressen för att inte låta mindre meningsskiljaktigheter försena hans stimulansplan, medan rapporter om ökad arbetslöshet och minskad efterfrågan fortsätter att driva ekonomin djupare i recessionen. (Foto: Mark Ralston/AFP)


Att svenska Atlas Copco den 2 februari varslade om att ytterligare 3000 anställda ska sparkas på grund av minskad efterfrågan är knappast någon nyhet nuförtiden. Frågan är när följetongen om företagens personalminskningar för att anpassa sig till det snabbt försämrade affärsklimatet ska avtar.

Den internationella landsorganisationen, ILO varnade i förra veckan om att 50 miljoner människor kan tvingas ut i arbetslöshet under 2009 om den nuvarande globala ekonomikrisen fortsätter att förvärras. Totalt skulle arbetslöshetstalen hamnar på cirka 200 miljoner.

ILO:s chef Juan Somavia sade, i samband med publiceringen av en rapport om arbetsmarknaden i världen den 28 januari, att bedömningen om det värsta scenariot om arbetslöshet inte är överdrivet.

Många regeringar världen över har planerat åtgärder för att hindra situationen från att omvandlas till en social orosfaktor med politiska och säkerhetskonsekvenser. Somavia vill att regeringarna ska vara ännu mer beslutsamma i att införa åtgärder.

I förra veckan organiserade fackföreningarna i Frankrike en dagsstrejk som lockade hundratusentals människor ut på gatorna för att kräva skydd mot arbetslöshet.

Den 26 januari tvingade arga demonstrationer den isländska regeringen att avgå. I Grekland, Lettland och Litauen har demonstrationer mot ekonomiska åtstramningar lett till våldsamheter.

Engelskspråkiga Epoch Times rapporterade den 7 januari att den kinesiska regimen har ökat säkerhetspådrag i stora städer som Peking, Shanghai och Guangzhou för att bemöta eventuella oroligheter.

Enligt ILO kommer utvecklade ekonomier som EU-området och Nordamerika att stå för den största ökningen av arbetslösheten. Storleken på dessa ekonomier gör att de kraftigt påverkar situationen i andra delar av världen. De fattigaste länderna i Afrika och Mellanöstern får mindre bistånd och deras exportmarknader krymper.

Enligt Europakommissionen kommer 3,5 miljoner inom unionen att förlora sitt arbete under 2009. Den internationella valutafonden, IMF uppskattade i sin senaste rapport att tillväxten i den globala ekonomin kommer att stanna vid futtiga 0,5 procent, och först 2010 kommer vändningen.