Varmt berg hindrar Nordamerika att sjunka


Största delen av Nordamerika skulle sjunka under havsnivån om det inte vore för värmen i jordens bergiga skorpa, hävdar forskare.

New York, Boston, Miami och New Orleans skulle befinna sig mellan 435 och 1 145 meter under vattenytan.

De enda delarna som skulle förbli torra är Klippiga bergen, Sierra Nevada och delar av Kaskadkedjan, säger geologer från University of Utah.

Forskarna har upptäckt att temperaturen hos det berg som jordens yta består av spelar en stor roll i att avgöra kontinenternas nivå.

När berget värms upp av hettan från Jordens inre samt av radioaktivt sönderfall av ämnen som uran så expanderar det och blir mindre kompakt och mer flytande.

Forskarna trodde tidigare att flytförmågan och höjningen berodde på variationer i tjockleken och densiteten hos berget i skorpan.

Värmen har använts som förklaring till skillnaderna i nivån på jordskorpan under havet, men aldrig för kontinenterna, säger professor David Chapman, en av författarna till rapporten.

– Vi har funnit en bra förklaring till kontinenternas höjning. Vi vet nu varför en del områden ligger högre eller lägre än andra. Det beror inte endast på vad berget består av utan också på hur varmt det är, säger medförfattaren Derrick Hasterok.

Det omvända förhållandet gäller också; berg som är onormalt kallt – såsom berget under Seattle på den nordamerikanska västkusten – skulle höjas om det värmdes upp, enligt forskarna.

Det kommer att ta miljardtals år innan det nordamerikanska berget kyls ned till den grad att det blir tyngre, sjunker ner och gör så att delar av kontinenten hamnar under vatten.

Kuststäder skulle dock svämmas över mycket tidigare på grund av den höjning av havet som orsakas av den globala uppvärmningen, tillägger professor Chapman.

Resultatet av studien kommer att göra det enklare att identifiera onormalt varma områden på grund av hög koncentration av radioaktiva ämnen.

Översatt av Anders Rastin från originalartikel på engelska.